Her vises starten på en hydrolyseprosess. Foto: Nina Helle og Silje Kristine Aas

Notably

Novel cascade technology for optimal utilization of animal and marine byproducts

 Råvare og prosess  

I Notably vil vi utvikle en ny teknologisk løsning der prosesseringen av restråstoff fra torsk og kylling skjer i flere ulike trinn, slik at komponentene som kan utvinnes fra restråstoffet mer verdifulle enn de er i dag.

Tidspunkt:1. juni 2018 – 31. mai 2022
Finansiering: Norges forskningsråd, Bionær
Samarbeid:Sintef Industri, Simula, Lunds universitet, Brødrene Karlsen, Biomega group, Norilia og Bioco
Kontaktperson
Portrettbilde av Nils Kristian Afseth

Årlig produseres store mengder biprodukter fra animalsk og marin prosesseringsindustri. Torskehoder og skjærebein av fjærfe er blant biproduktene i Norge med høyest potensiale for fremtidig verdiøkning. Disse biproduktene har en kompleks sammensetning bestående av proteiner, fett, mineraler og andre næringsstoffer med høy næringsverdi for en globalt voksende befolkning. I de siste årene har enzymatisk proteinhydrolyse (EPH) blitt benyttet i økende grad som en allsidig prosesseringsteknologi for animalske og marine biprodukter.

Vanligvis i EPH benyttes ett enzym for å utvinne et fettprodukt, et produkt med løselig protein, og et produkt med et mineralrikt sediment. Utfordringen er at denne teknologien ikke kan brukes for å frigjøre alle de ulike komponentene som finnes i komplekse biprodukter som torskehoder og skjærebein av fjærfe.

Ny teknologi skal gi bedre raffinering

I Notably vil vi utvikle en ny kaskadeprosesseringsteknologi som vil løse denne utfordringen. Kaskaden vil bestå av en kombinasjon av flere forskjellige behandlingstrinn, hvor målet for hvert enkelt trinn er å produsere separate produkter med høyest mulig utbytte og kvalitet. For å kunne nå dette målet har prosjektet bygget et tverrfaglig konsortium som inkluderer kompetanse innen bioprosessering og enzymteknologi, datasimulering og modellering, spektroskopi og analytisk kjemi.

Bionærprosjektet Notably har seks arbeidspakker, hvorav arbeidspakkene 1,4,5 og 6 ledes av Nofima.

Ved å benytte denne kaskadeteknologien vil biproduktene danne utgangspunkt for en rekke høyverdige produkter for nye markeder. Konsortiet kjenner ikke til eksempler hvor denne teknologien har blitt utviklet for prosessering av animalske eller marine biprodukter, hverken nasjonalt eller globalt. I fremtiden vil biproduktindustrien med denne teknologien ha verktøyet de behøver for full utnyttelse og maksimal verdiøkning av biproduktene sine.

Les mer om:

Relatert innhold