Rapport

Sluttrapport for prosjekt: Økt konkurransekraft for norske poteter (2013-2017). Internt dokument til referansegruppa

Molteberg, Eldrid Lein; Johansen, Tor Jacob; Eikemo, Håvard; Afseth, Nils Kristian; Ballance, Simon

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: NIBIO

Antall sider: 42

Open Access: none