Jeg er seniorforsker innenfor Trygg og Holdbar mat i Divisjon Mat. Der jobber vi for at maten som produseres og spises skal være trygg og spise og ha god holdbarhet og kvalitet. Jeg jobber spesielt med forskning rettet mot å forstå hvordan uønskede bakterier kan vokse og overleve i mat og matproduksjonsmiljøer innenfor både landbasert matproduksjon og sjømatproduksjon. Arbeidet inkluderer hele matkjeden fra råvarer til produkt hos forbruker. Jeg har jobbet mye med sykdomsfremkallende bakterier (eks. Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella), men jobber også med bakterier som gir nedsatt holdbarhet i maten, såkalte forringelsesbakterier og bakterier som er resistente mot antibiotika. I vår forskning prøver vi å forstå hvordan bakterier overlever og vokser på utstyr, i matproduksjonsmiljøer og i maten. Vi benytter denne kunnskapen og egnede teknologier(bl.a. vaske- og renholdsløsninger, antimikriobielle forbindelser, bakteriofager)
for å oppnå økt kontroll med bakterier i mat og matproduksjonsmiljøer som dermed både gir tryggere mat, bedre produkter og matsvinn.
Overføring av kunnskap til matindustrien og andre aktører i matkjeden er en viktig del av arbeidet. Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU) og ferdigstilte min Ph.D. i 1998 (Resistens mot desinfeksjonsmidler hos stafylokokker). I perioden 1998-2003 jobbet jeg ved Nasjonalt folkehelseinstitutt med bruk av molekylære metoder for karakterisering og typing av matbårne patogene bakterier.

+47 959 25 705

+47 64 97 02 11

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin