Vitenskapelig artikkel

Effect of relevant environmental stresses on survival of enterohemorrhagic Esherichia coli in dry-fermented sausage

Publikasjonsdetaljer