Kontroll med mikroorganismer er en stor utfordring for matprodusenter. Dette strategiske programmet gir ny kunnskap og kompetanse for å forstå vekst, overlevelse, aktivitet og funksjon til mikroorganismer i mat og matproduksjonsmiljøer.

Sist oppdatert

Start

01. jan 2013

Slutt

31. des 2016

Finansiert av

FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Prosjektleder(e):

Even Heir

Om programmet

Gjennom dette programmet utvikler og opprettholder vi vår mikrobiologiske kompetanse innenfor områdene mattrygghet, matkvalitet, helse og analysemetodikk. Programmet gir Nofima grunnleggende kompetanse for å løse næringens utfordringer i tett samarbeid med aktører i matkjeden.

Programmet har forskningsaktiviteter innen tre hovedområder:

1) Bakterier i mat

2) Bakterier i produksjonsmiljø

3) Metodeplattform for molekylære analyser av mikroorganismer

Grunnleggende kunnskap for å løse næringens utfordringer

Forståelse av mikroorganismer og deres aktiviteter er nødvendig for økt og bærekraftig produksjon av trygg, holdbar og sunn mat med ønskede helseeffekter. Nofima har kompetanse og fasiliteter som gir unike muligheter for studere industrirelevante faktorer som påvirker vekst, overlevelse og aktivitet til mikroorganismer i matproduksjonskjeden.

Resultatene vil bidra til økt kontroll med uønskede mikroorganismer og bedre utnyttelse av deres positive egenskaper og dermed økt verdiskaping i norsk matproduksjon.

I programmet forsker vi på:

  • Betydning av resept og prosessforhold med hensyn til vekst og overlevelse av bakterier under industrirelevante produksjonsbetingelser
  • Testing og evaluering av tiltak for å utvikle bedre produksjonsprosesser knyttet til trygg og holdbar mat
  • Å forstå hvordan og under hvilke forhold bakterier etablerer seg på overflater av maskiner og utstyr
  • Å finne nye tiltak for å eliminere bakterier fra utstyr og maskiner
  • Å forstå hvordan mikroorganismer kan benyttes for å gi positive helseeffekter i mat
  • Nye molekylære metoder og analyser for å studere sammensetning og egenskaper til hele bakteriesamfunn i mat og matproduksjonsmiljøer.

Samarbeid for å løse mikrobiologiske utfordringer

Vi etablerer en kompetanseplattform som gjør det enklere å forstå faktorer og mekanismer knyttet til etablering, vekst, overlevelse og kontroll av bakterier i matproduksjonskjeden. Programmet samarbeider med strategiske programmer på Nofima innen emballering, spektroskopi, sensorikk, statistikk og mat og helse for å oppnå dette. Forskning innen Nofimas nisjeområder knyttet til gunstige bakterier vil bli videreført i samarbeid med andre strategiske programmer. Programmet drar også veksler på andre forskningsprosjekter og nasjonale og internasjonale nettverk.

Ny kunnskap om mikroorganismenes mekanismer for overlevelse, angrep, forsvar og konkurranse vil gi nye strategier for å eliminere og kontrollere uønskede mikrober. Programmet vil gi grunnlag for videre kompetanseoppbygging for norsk matnæring gjennom deltagelse i forskningssamarbeid og etablering av nye prosjekter. Dette vil videreutvikle Nofimas kunnskap og ekspertise i skjæringspunktet mellom næringsrettet og grunnleggende forskning.  

Publikasjoner