Prosjektet OptiSalm er i tråd med Nofimas strategi som gjennom næringsrettet FoU-aktivitet skal bidra til økt mattrygghet, matkvalitet og konkurransekraft i sjømatnæringen. Foto/cc: Even Heir/Nofima

Optisalm

Optimal saltreduksjon i røkt laks

 Trygg og holdbar mat  

Dette prosjektet vil følge opp laksenæringens innsats og utfordringer knyttet til produksjon av røkte lakseprodukter med mindre salt.

Tidspunkt:1. januar 2020 – 30. juni 2021
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering og deltakende bedrift
Samarbeid:Lerøy ASA, i tillegg er det etablert en referansegruppe fra laksenæring og Sjømat Norge
Kontaktperson
Portrettbilde av Even Heir
Even Heir

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 25 705
even.heir@nofima.no

Et for høyt inntak av salt (natriumklorid) kan ha store helsemessige konsekvenser. Norge har sluttet seg til WHOs mål om å redusere gjennomsnittlig saltinntak med 30% innen 2025. Dette krever betydelige reduksjoner i industrielt produserte matprodukter. Røkt fisk er én av ca. 100 matvarekategorier hvor det er utarbeidet veiledende saltmål. Både helseaspekter og merkekrav har gitt laksenæringen økt behov for å produsere røkt laks med mindre salt uten å gå på akkord med mattrygghet, holdbarhet, smak og kvalitet.

Prosjektet vil avklare begrensninger og muligheter knyttet til salterstattere i røkt laks gjennom systematisk og relevant uttesting i prøveproduksjoner. Dette inkluderer valg av relevante salterstattere, innvirkning på sensoriske egenskaper og avklare muligheter for bruk av salterstattere for økt Listeria-kontroll i røkt laks. Uttesting vil foregå i tett samarbeid med prosjektpartner Lerøy Seafood Group. Prosjektet vil være et viktig grunnlag for økt produksjon av røkte lakseprodukter med redusert saltinnhold i norsk laksenæring. Prosjektet er i tråd med Nofimas strategi som gjennom næringsrettet FoU-aktivitet skal bidra til økt mattrygghet, matkvalitet og konkurransekraft i sjømatnæringen.

Prosjektet skal framskaffe kunnskap og dokumentasjon om bruk av salterstattere som grunnlag for at laksenæringen skal kunne produsere røkt laks med redusert innhold av natrium innenfor internasjonale krav og anbefalinger samtidig som kravet til mattrygghet, smak og kvalitet opprettholdes.

Les mer om:

Relatert innhold