Fagartikkel

Ny teknologi gir nye muligheter for å avsløre Listeria-bakterier i matindustrien

Fagerlund, Annette; Heir, Even

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, p. 36–39, 2016

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none