Vitenskapelig artikkel

Shiga toxigenic Escherichia coli show strain dependent reductions under dry-fermented sausage production and post-processing conditions

Rode, Tone Mari; Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Høy, Martin; Heir, Even

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: International journal of food microbiology, vol. 155, p. 227–233–7, 2012

Utgiver: Elsevier

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0168-1605
Elektronisk: 1879-3460

Open Access: none

Lenker:
DOI