Vitenskapelig artikkel

Reductions of Listeria monocytogenes on cold-smoked and raw salmon fillets by UV-C and pulsed UV light

Holck, Askild Lorentz; Liland, Kristian Hovde; Carlehøg, Mats; Heir, Even

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Innovative Food Science & Emerging Technologies, vol. 50, p. 1–10, 2018

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1466-8564
Elektronisk: 1878-5522

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI