Prosjektet tar sikte på å utvikle og anvende antibakterielle enzymer (enzybiotika) for kontroll med viktige sykdomsfremkallende bakterier i matkjeden.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2021

Slutt

31. des 2023

Finansiert av

EØS (Norway Grants 2014-2021: bilaterale midler til forskningssamarbeid Polen – Norge håndtert av The National Centre for Research and Development, Polen)

Samarbeid

Prosjektkoordinator: International Institute of Molecular and Cell Biology i Warszawa, Polen. Partnere: Nofima og Veterinærmedisinsk oppdraggssenter.

Prosjektleder(e):

Even Heir

Kontroll med patogener i mat

Hovedvekten legges på å utvikle og anvende enzymer mot matbårne sykdomsfremkallende bakterier (patogener) som Listeria monocytogenes og Staphylococcus aureus samt mot bakterien Yersinia ruckeri. Denne siste bakterien gir økt dødelighet ved oppdrett av laksefisk og er en stor utfordring for oppdrettsnæringen.

Kontroll og eliminering av sykdomsfremkallende bakterier i matproduksjonskjeden er en økende utfordring. Bakterier av typen Listeria monocytogenes og Staphylococcus aureus er blant de største problembakteriene for norsk matindustri.

Dagens renholdstrategier eller prosesseringshjelpemidler er ikke tilstrekkelige for å sikre maten mot disse bakteriene. Det er derfor behov for nye, bærekraftige strategier som kan gi effektiv kontroll samt redusere risikoen for utvikling av resistente mikrober.

Bruker bakterienes eget forsvar

Prosjektet vil utnytte bakterienes egne forsvarssystemer og avdekke om disse kan benyttes for å oppnå effektiv kontroll med viktige sykdomsfremkallende bakterier og dermed bidra til økt mattrygghet.

Bakterienes egne enzymer med aktivitet mot spesifikke byggesteiner i cellemembranen vil danne grunnlag for utvikling, produksjon og rensing av såkalte enzybiotika som har spesifikk aktivitet mot ulike bakterier.

Disse forbindelsene vil bli testet for:

  1. effekt mot Yersinia ruckeri i modellsystemer for oppdrettslaks
  2. effekt mot S. aureus og L. monocytogenes under betingelser realistisk for matproduksjonsmiljøer, blant annet effekt på bakterier på overflater og i biofilm
  3. effekt mot L. monocytogenes i risiko matprodukter under relevante betingelser, også i kombinasjon med andre kontrollstrategier

Nofimas aktiviteter er spesielt rettet mot punktene 2 og 3.

Realistiske modeller

Vi vil etablere realistiske modeller for uttesting som blant annet bygger på tidligere gjennomførte prosjekter og Nofimas stammesamling av bakterier fra matindustrien.