Vitenskapelig artikkel

High Stability of Stx2 Phage in Food and under Food-Processing Conditions

Rode, Tone Mari; Axelsson, Lars; Granum, Per Einar; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; L'Abée-Lund, Trine

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Applied and Environmental Microbiology, vol. 77, p. 5336–5341, 2011

Utgave: 15

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0099-2240
Elektronisk: 1098-5336

Open Access: none

Lenker:
DOI