Forskning Jeg tilhører mikrobiologigruppen ved Nofima på Ås der jeg forsker på å kontrollere vekst og overlevelse av mikroorganismer i mat og matindustri. Vi jobber sammen med norsk matindustri for å kartlegge bakterier i produksjonsmiljøet og å forstå hvordan bakterier som Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus, Pseudomonas etc etablerer seg, for eksempel i form av biofilmdannelse eller toleranse mot desinfeksjonsmidler. Jeg er involvert i forskning med bruk av spektroskopi (FT-IR) for klassifisering og identifisering av mikroorganismer. Jeg er også involvert i arbeid med mugg og matbårne virus. Vi samarbeider med leverandører til matindustrien om prosjekter på hygiene og vaske og desinfeksjonsløsninger, for eksempel ozon og peroksidtåke, Jeg har hovedfag i generell mikrobiologi fra Universitetet i Bergen, etterfulgt av en Dr. grad ved NLH/NMBU i mikrobiologi
/bioteknologi.

+47 466 98 186

+47 64 97 02 16

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin