Rapport

Listeria monocytogenes i sushi - vurdering av helseråd til gravide og andre utsatte grupper. Vitenskapelig uttalelse fra faggruppe for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Skjerdal, Olaug Taran; Aspholm, Marina; Grahek-Ogden, Danica; Jore, Solveig; Møretrø, Trond; Kapperud, Georg; Melby, Kjetil K.; Robertson, Lucy; Nesbakken, Truls

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Utgave: 2019:08

Antall sider: 75

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8259-324-3

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST
OMTALE