Vi trenger mer kunnskap om risiko for kontaminering med virus på de ulike ledd i kjeden fra jord til bord for norske bær. Dette prosjektet har som mål å øke denne kunnskapen.

Sist oppdatert

Start

01. jan 2015

Slutt

31. des 2018

Finansiert av

FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Samarbeid

Prosjektet ledes av Bama, øvrige partnere er Findus Norge, Rogaland konservesfabrikk, Orkla Foods Norge, Gartnerhallen, Norgesgruppen, Nofima (faglig ansvarlig) og NMBU.

Prosjektleder(e):

Trond Møretrø

Implementering av tiltak basert på kunnskap om risiko for kontaminering med virus i de ulike leddene i verdikjeden vil redusere risiko for virussmitte og bidra til økt vekst i det norske bærkonsumet.

Kunnskap på produsentnivå om hvordan variasjon i for eksempel kvalitet på vanningvann, vanningsmetode, toalettfasiliteter, håndvaskfasiliteter, hanskebruk og smittepotensiale for noro- og hepatitt A virus fra ansatte påvirker risko for virussmitte, vil bidra til at man kan tilpasse rutiner for å få tryggest mulig produksjon av bær.

Innføring av metodikk som inaktiverer virus vil ytterligere redusere risikoen. Nye prosesseringsmetoder kan også gi grunnlag for nye sunne og gode bærprodukter med ulik prosesseringsgrad som kan gi et utvidet marked. Utvikling av metodikk som bedre indikerer risiko vil gjøre det mulig å sette inn mer effektive tiltak og det vil også bli lettere å se effekt av endrete tiltak og rutiner.

Det vil utarbeides en veileder for trygg produksjon av bær fra jord til bord. En slik risikobasert veileder vil gjøre det lettere for bransjen å stille spesifikasjonskrav på ulike ledd i kjeden, og å sikre at risikoreduserende tiltak gjennomføres.

Prosjektet ledes av Bama, øvrige partnere er Findus Norge, Rogaland konservesfabrikk, Orkla Foods Norge, Gartnerhallen, Norgesgruppen, Nofima (faglig ansvarlig) og NMBU.