FATE følger unge forbrukere i videregående skole og samarbeider med skolekantiner som skal satse på et mer økologisk og lokalprodusert mattilbud, for å studere hva som skaper bærekraftig engasjement.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. sep 2023

Slutt

30. sep 2027

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Telemarksforsking, Østfold fylkeskommune, Matvalget, Klimato og Guldkorn.

Bakgrunn

Matsystemene trenger en omveltning og unge forbrukere kan spille en viktig rolle ved å gå foran som eksempler. Med hele deres voksne liv foran seg har deres matvaner langtidsvirkninger både på planeten og på andre, ungdom er også mer tilbøyelige til å gjøre endringer i kostholdet. FATE søker derfor å forstå hva som best øker unge forbrukeres bevissthet rundt mer klimavennlige matvaner og deres engasjement med bærekraftige matsystemer.

Prosjektet vil også legge til rette for samhandling og samskaping mellom de som har en interesse i kantinetilbudet, inkludert elever, personale og produsenter, for å involvere dem i overgangen og se på nye mulighetsrom.

Mål

FATE har som ambisjon å fremme engasjement og lede unge tankesett i en bærekraftig retning og på den måten bidra til endringer i matsystemene.

Dette gjør vi

FATE vil ta fatt på utfordringen med å engasjere unge forbrukere i matsystemene ved å studere hvordan ulike tankesett opererer i kontekst av bærekraft, og videre undersøke de beste midlene til å justere deres tankesett.

Mennesker har ulike syn på sine evner til å endre og forbedre seg, også når det gjelder å tenke langsiktig på miljøet. Det å justere tankesett er ingen enkelt utfordring, det krever forståelse for strukturen og funksjonene, det krever et langtidsperspektiv og det krever tilnærminger som lar seg tilpasse.

Det første steget til FATE blir å samle inn, sammenligne, og sammenstille eksisterende kunnskap om bærekraftige tankesett, som vil danne grunnlaget for å måle og identifisere forbrukerprofiler med ulike tankesett. FATE vil videre gjøre om kunnskapen til handling i en «living lab», der representanter for elever, skole, kantine og lokalprodusenter skal eksperimentere med samskapende aktiviteter. Blant annet skal de teste idéer for kantineomstillingene og utforske nye muligheter for småbedriftene og kantinene.

Brukermedvirkning er svært viktig for å fremme forpliktelse, dedikasjon og engasjement, da det gir eierskap til sluttresultatet. Av den grunn, vil aktivitetene som finner sted i det levende laboratoriet bygge videre på de planlagte endringene i kantinene, slik at elever og personale er med i utformingen av det som skal skje.

Det tredje steget i FATE blir å iverksette idéene som samskapes i det levende laboratoriet, med en elevrettet intervensjon som oppfordrer til nye måter å tenke, føle og handle.

Elevene befinner seg i overgangen til voksenlivet, en tid som er preget av utforskning og muligheter for forandring. Med sitt fjerde og siste steg, søker FATE å oppnå dybdekunnskap om faktorene som gjør seg gjeldende når unge forbrukeres tankesett skal dreies mot et sunnere og mer bærekraftig matkonsum som varer.

Disse samarbeider vi med

Telemarksforskning, Østfold fylkeskommune, Matvalget, Klimato og Guldkorn.