Det er stort behov for å finne nye måter og metoder å takle de økende utfordringene med overvekt og fedme blant barn og unge. Edulia ønsker å bidra til å fremme et sunnere kosthold fra barndommen basert på forholdet mellom sensorisk oppfatning, glede, matvalg og -adferd.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. feb 2018

Slutt

31. jan 2022

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

Nofima; University of Firenze, IT; Wageningen University, ND; MAPP-Aarhus University, DK; Universidad de la República, UY; INRA Dijon, FR; Institut Paul Bocuse Research Centre, FR, Tine, NO; Norwegian Institute of Public Health, NO; Arla Foods Amba, DK; Kidverising, DK; Elior, FR; Samontana, IT; Food & Biobased Research-WUR-FBR, ND; Netherlands Nutrition Centre, ND; National Food Institute of Uruguay-INDA, UY; NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet); Sante Publique France (FR); INDEAD Sorbonne Université Behavioural Lab (FR)

Prosjektet skal se etter nye tilnærminger som kan få barn til å utvikle sunne kostholdsvaner.

Edulia er et global, tverrfaglig og intersektorielt europeisk opplærings- og forskningsnettverk. Nettverket skal utdanne 11 unge forskere på tvers av forskningsfelt.

Forskerne skal studere barns matvalg, og utvikle et opplæringsprogram som omfatter tverrfaglig vitenskapelig disipliner innen både natur- og samfunnsvitenskap.

Forskerne skal hospitere både i akademiske og ikke-akademiske organisasjoner, i tillegg til kursing i å oversette og fremme vitenskapelig kommunikasjon. To av stipendiatene, som skal jobbe med Nofimas forskere, vil være tilknyttet NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Stipendiatene skriver blogger fra sin arbeidshverdag. Du kan følge dem på prosjektnettstedet Edulia.eu. 

Prosjektnettsted

Edulia har eget nettsted hvor du kan følge med på hva som skjer i prosjektet.

Gå til edulia.eu

Forstå barrierene for et sunt kosthold for barn

Det overordnede målet med forskningsprogrammet er å få en bedre forståelse for to forhold:

  1. Hvordan ulike faktorer kan virke som barrierer for barns sunne matvaner
  2. Hvordan disse barrierene kan håndteres

Edulia samler ledende forskere i et samarbeidsnettverk. Nettverket vil styrke både dette prosjektet og den europeiske forskningen. Edulia vil utvikle ulike strategier, studere sosiale familieinteraksjoner og sosiale mediers markedsføring mot barn. I tillegg skal forskerne identifisere sensoriske og ikke-sensoriske parametere som kan påvirke matvalg og matinntak.

Forventer produktutvikling

Det skal også utvikles produkter som både er sunne og smakfulle. Vi vil utforske barns matvalg i realistiske omgivelser, observere spiseadferd og sosial interaksjon, parallelt med matsituasjoner og matinntak.

Ved prosjektslutt vil vi kunne foreslå innovative tilnærminger som kan støtte barns sunnere kostvaner, gi en sterk kunnskapsbase og klar veiledning til befolkningen, næringsmiddelindustrien og EUs beslutningstakere.  

Publikasjoner