Elleve stipendiater fra ulike land skal rekrutteres, og disse får sjansen til å forske ved miljøer med internasjonalt anerkjent kompetanse innenfor fagområder sensorisk oppfattelse, matglede, matvalg og matadferd.

EDULIA

Bringing down barriers to children's healthy eating

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Det er stort behov for å finne nye måter og metoder å takle de økende utfordringene med overvekt og fedme blant barn og unge. Edulia ønsker å bidra til å fremme et sunnere kosthold fra barndommen basert på forholdet mellom sensorisk oppfatning, glede, matvalg og -adferd.

Tidspunkt:1. februar 2018 – 31. januar 2022
Finansiering: EU- Horisont 2020 – Marie S. Curie
Finansiør:EU- Horisont 2020 – Marie S. Curie
Samarbeid:Nofima; University of Firenze, IT; Wageningen University, ND; MAPP-Aarhus University, DK; Universidad de la República, UY; INRA Dijon, FR; Institut Paul Bocuse Research Centre, FR, Tine, NO; Norwegian Institute of Public Health, NO; Arla Foods Amba, DK; Kidverising, DK; Elior, FR; Samontana, IT; Food & Biobased Research-WUR-FBR, ND; Netherlands Nutrition Centre, ND; National Food Institute of Uruguay-INDA, UY; NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet); Sante Publique France (FR); INDEAD Sorbonne Université Behavioural Lab (FR)
Kontaktperson
Portrettbilde av Paula Varela-Tomasco

Prosjektet skal se etter nye tilnærminger som kan få barn til å utvikle sunne kostholdsvaner. Edulia er et global, tverrfaglig og intersektorielt europeisk opplærings- og forskningsnettverk. Nettverket skal utdanne 11 unge forskere på tvers av forskningsfelt. Forskerne skal studere barns matvalg, og utvikle et opplæringsprogram som omfatter tverrfaglig vitenskapelig disipliner innen både natur- og samfunnsvitenskap. Forskerne skal hospitere både i akademiske og ikke-akademiske organisasjoner, i tillegg til kursing i å oversette og fremme vitenskapelig kommunikasjon.

To av stipendiatene, som skal jobbe med Nofimas forskere, vil være tilknyttet NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Stipendiatene skriver blogger fra sin arbeidshverdag. Du kan følge dem på prosjektnettstedet Edulia.eu. 

Forstå barrierene for et sunt kosthold for barn

Det overordnede målet med forskningsprogrammet er å få en bedre forståelse for:

– Hvordan ulike faktorer kan virke som barrierer for barns sunne matvaner
– Hvordan disse barrierene kan håndteres.

Edulia samler ledende forskere i et samarbeidsnettverk. Nettverket vil styrke både dette prosjektet og den europeiske forskningen. Edulia vil utvikle ulike strategier, studere sosiale familieinteraksjoner og sosiale mediers markedsføring mot barn. I tillegg skal forskerne identifisere sensoriske og ikke-sensoriske parametere som kan påvirke matvalg og matinntak.

Forventer produktutvikling

Det skal også utvikles produkter som både er sunne og smakfulle. Vi vil utforske barns matvalg i realistiske omgivelser, observere spiseadferd og sosial interaksjon, parallelt med matsituasjoner og matinntak. Ved prosjektslutt vil vi kunne foreslå innovative tilnærminger som kan støtte barns sunnere kostvaner, gi en sterk kunnskapsbase og klar veiledning til befolkningen, næringsmiddelindustrien og EUs beslutningstakere.

 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Filer og lenker