Kasper Christensen, Antje Gonera og Stine Alm Hersleth har sammen med blant annet Einar Risvik skrevet boken for og om innovasjon i norsk matproduksjon. Alle er sentrale fagpersoner i InnoFood. Foto: Jørn Are Berg-Jacobsen/Nofima.

InnoFood

Innovasjon som grunnlag for bærekraftig verdiskaping i matnæringene

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Hovedmål med dette forskningsprogrammet er å bidra til økt og bærekraftig vekst i næringsmiddelindustrien gjennom økt innovasjonsevne i verdikjeden for mat.

Tidspunkt:1. januar 2017 – 31. desember 2020
Finansiering:FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
Kontaktperson
Portrettbilde av Antje Gonera
Antje Gonera

Seniorforsker
Tlf.: +47 400 75 077
antje.gonera@nofima.no

Strategiske forskningsprogram

Dette er ett av fire strategiske forskningsprogram i divisjon Mat. Programmene sikrer vår langsiktige kompetansebygging og er avgjørende for at Nofima skal være et internasjonalt ledende næringsrettet matforskningsinstitutt.

Matnæringen er en stabil og viktig faktor i samfunnsøkonomien. I nedgangstider kan potensialet for matnæringen økes gjennom innovasjon og evne til å gripe muligheter. Det er imidlertid store utfordringer knyttet til å bruke dette potensialet i næringer som ikke har tradisjon for et slikt tankesett. Økt import er en trussel for en god del norske matprodusenter, dette må blant annet møtes gjennom økt innovasjon og bærekraftig verdiskaping der norske fortrinn utnyttes.

Ved å bruke nye tilnærminger til innovasjon skal vi ta hensyn til et marked som er preget av økt digitalisering og raske forandringer. Dette skal vi oppnå gjennom å utvide forskning og rådgivning fra klassisk produkt- og prosessutvikling til en mer helhetlig tilnærming og forståelse av innovasjonssystemer i matnæringen.

Mål med prosjektet

Hovedmål med dette forskningsprogrammet er å bidra til økt og bærekraftig vekst i næringsmiddelindustrien gjennom økt innovasjonsevne i verdikjeden for mat.

Delmål:

  • Forstå særtrekk ved norsk næringsmiddelindustri som innovasjonssystem, og utvikle innovasjonsmodeller og verktøy som fører til økt potensial for verdiskaping.
  • Etablere og utvikle verktøy som kan håndtere Big Data for innovasjon i matindustrien.
  • Styrke effekten av samarbeidet i heterogene nettverk for å øke absorptiv kapasitet og innovasjonsevne.
  • Utvikle og teste nye metoder for brukerinvolvering, kommunikasjon og vurdering av innovasjonspotensialet fra forskningsresultater
Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter