Hovedmålet med dette forskningsprogrammet er å bidra til økt og bærekraftig vekst i næringsmiddelindustrien gjennom økt innovasjonsevne i verdikjeden for mat.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2017

Slutt

31. des 2020

Finansiert av

FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Bakgrunn

Matnæringen er en stabil og viktig faktor i samfunnsøkonomien. I nedgangstider kan potensialet for matnæringen økes gjennom innovasjon og evne til å gripe muligheter. Det er imidlertid store utfordringer knyttet til å bruke dette potensialet i næringer som ikke har tradisjon for et slikt tankesett. Økt import er en trussel for en god del norske matprodusenter, dette må blant annet møtes gjennom økt innovasjon og bærekraftig verdiskaping der norske fortrinn utnyttes.

Ved å bruke nye tilnærminger til innovasjon skal vi ta hensyn til et marked som er preget av økt digitalisering og raske forandringer. Dette skal vi oppnå gjennom å utvide forskning og rådgivning fra klassisk produkt- og prosessutvikling til en mer helhetlig tilnærming og forståelse av innovasjonssystemer i matnæringen.

Resultater fra programmet

I forskningsprogrammet bygger vi kunnskapsplatform og nettverk rundt bruk av design dreven innovasjon og økt forbrukerinvolvering (co-creation) i matnæringene. Denne kompetansen tilfører viktige verktøy og tenkemåter til både forsknings og industriprosjekter. Disse brukes i eksisterende og nye samarbeidsprosjekter med mål om å utvide mulighetsrom og øke innovasjonshøyde.

Behovet for bedre forbrukerforståelse er stort. Vi utvikler og tester teknikker der nettopp dette er målet. Ved å kombinere kreative fokusgrupper, design thinking og fremtidsbilder har vi utviklet bedre forståelse og løsninger for blant annet eldres måltidsbehov og hvordan inntaket av frukt og grønt kan økes hos barn.

Eksperimentarium med 20 eksterne deltakere er gjennomført. Utgangspunktet var 44 fremtidsbilder som beskriver mulighetsrommet for norske restråvarer. Utfallet ble åtte korte historier som beskriver innovasjonsplattformer. I neste runde tas dette videre mot kommersialisering.

Innovasjonsplattformene som tar for seg muligheter for restråvarer fra cerealsektoren blir utgangspunktet i en innovasjonsprosess.

Innovasjon i det offentlige er et annet viktig forskningsfelt for programmet. Vi har bidratt til å etablere og utvikle endringsagenter i kommuner for å forbedre samarbeid på tvers av siloer/etater.

Mål med programmet

Hovedmålet med dette forskningsprogrammet er å bidra til økt og bærekraftig vekst i næringsmiddelindustrien gjennom økt innovasjonsevne i verdikjeden for mat.

Delmål:

  • Forstå særtrekk ved norsk næringsmiddelindustri som innovasjonssystem, og utvikle innovasjonsmodeller og verktøy som fører til økt potensial for verdiskaping.
  • Etablere og utvikle verktøy som kan håndtere Big Data for innovasjon i matindustrien.
  • Forstå hvordan økt fokus på bærekraft påvirker innovasjon i næringsmiddelindustrien.
  • Styrke effekten av samarbeidet i heterogene nettverk for å øke absorptiv kapasitet og innovasjonsevne.
  • Utvikle og teste nye metoder for brukerinvolvering, kommunikasjon og vurdering av innovasjonspotensialet fra forskningsresultater.

Publikasjoner

Valerie Lengard Almli med skadet eple

Strategiske forskningsprogram

Dette er ett av fire strategiske forskningsprogrammer som var finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) i perioden 2017-2020, som sikrer langsiktig kompetansebygging.

Les mer om Nofima og FFL

Programmene i denne perioden var:

SunnMat | FoodSmack | FoodMicro-Pack | InnoFood