Våre forskere har solid kompetanse på interaksjonen mellom produkt og emballasje, og utvikler praktiske løsninger for matindustriens emballasjeutfordringer.
Våre forskere har solid kompetanse på interaksjonen mellom produkt og emballasje, og utvikler praktiske løsninger for matindustriens emballasjeutfordringer. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

FuturePack

 Trygg og holdbar mat  

«FuturePack» skal utvikle ny kompetanse og teknologi for produksjon og gjenvinning av både fossile og biobaserte råvarer til produksjon av mer bærekraftig plastemballasje. Det handler om sirkulær økonomi i praksis.

Tidspunkt:21. mars 2017 – 31. desember 2020
Finansiering: Norges forskningsråd og deltakende bedrifter
Finansiør:BIA-programmet (Brukerstyrt InnovasjonsArena)
Samarbeid:I tillegg til Norner og Nofima deltar også forskningsmiljø fra Papir- og Fiberinstituttet (PFI), Østfoldforskning og NTNU IKP. Industribedriftene som deltar i prosjektet og støtter dette økonomisk er: Bama, BEWI, Elopak, Grønt Punkt, Norgesgruppen, Nortura, ROAF og Tine. En internasjonal rådgivende styringsgruppe består av Ineos, Unilever og EPRO.
Kontaktperson
Portrettbilde av Marit Kvalvåg Pettersen

Plast er et viktig emballasjemateriale på grunn av lav vekt og svært gode beskyttelsesegenskaper for matvarer i transport, butikk og hos forbruker. Bedre beskyttelse fører til mindre matsvinn. Men fremtidens plastemballasje må bli mer miljøvennlig gjennom høyere andel fornybar, biobasert og gjenvunnet plast. Dette vil bidra til både lavere CO2 utslipp, bedre ressursutnyttelse og mindre forsøpling. Disse temaene blir sentrale i FuturePack prosjektet.

I dag finnes det ikke gode nok gjenvinningsløsninger for plastemballasje. Derfor tok Grønt Punkt Norge initiativ til dette prosjektet. Prosjektet skal ledes av Norner Research AS som i lengre tid har hatt et sterkt strategisk fokus på sirkulær økonomi i plast verdi kjeden med både gjenbruk av plast materialer og riktig bruk av biobaserte materialer.

Nofimas rolle i prosjektet

Nofima har ansvar for den delen av forskningen som er knyttet til materialegenskaper, emballeringsteknologi og matkvalitet.

Vi skal undersøke bruk av resirkulert materiale til matemballasjeformål. I dag benyttes mange materialer til mat som er sammensatt av flere typer plastmaterialer. Dette vanskeliggjør effektiv resirkulering og materialgjenvinning. Noe av arbeidet i denne arbeidspakken vil inkludere å studere muligheter for å kunne redusere kompleksiteten i materialene og hvilken effekt dette vil ha på produktkvalitet og holdbarhet, forteller seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen. Hun er ansvarlig for forskningsbiten fra Nofimas side. En PostDoc tilknyttet prosjektet vil jobbe hos både Nofima og Norner.

Fakta om prosjektet

FuturePack er hovedsakelig finansiert av Norges forskningsråd gjennom BIA-programmet (Brukerstyrt InnovasjonsArena). I tillegg til Norner og Nofima deltar også forskningsmiljø fra Papir- og Fiberinstituttet (PFI), Østfoldforskning og NTNU IKP. Industribedriftene som deltar i prosjektet og støtter dette økonomisk er: Bama, BEWI, Elopak, Grønt Punkt, Norgesgruppen, Nortura, ROAF og Tine. En internasjonal rådgivende styringsgruppe består av Ineos, Unilever og EPRO.

Les mer om:

Relatert innhold