Vi utvikler kunnskap for optimal produksjon og utnyttelse av norske proteinrike vekster, slik at de kan utgjøre råvarene i gode, helseriktige og attraktive plantebaserte matvarer med høyt proteininnhold.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. mar 2017

Slutt

31. okt 2021

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Akademia: NMBU (prosjektleder), Nofima NTNU, NIBIO, Østfoldforskning, SIFO, Luke & VTT-Finland, University of Food Technologies-Plovdiv, Bulgaria, CSGA-Frankrike, Rådgivning: AgriAnalyse, NLR, Halogen, Skala Industripartnere: BAMA, Gartnerhallen, AM nutrition, Norsk Matraps, Borregaard, Mills, Orkla Foods, Hoff og Lantmannen Cerealia

Plantebaserte proteinrike produkter er helt sentrale i skiftet mot et mer bærekraftig kosthold med reduserte miljøavtrykk og bedre helse for store befolkningsgrupper. Kunnskapsplattformen vil gjøre det mulig å produsere bærekraftige plantebaserte produkter av høy kvalitet, hvilket gir muligheter for økonomisk gevinst både i landbruket og i matindustrien.

Norske planter

Prosjektet rettet oppmerksomheten mot vekster som kan dyrkes under norske forhold, blant annet belgvekster og havre. I tillegg så vi på utnyttelsesmulighetene for sidestrømmer fra korn, potet og raps. Gjennom å fremskaffe og kombinere nye kunnskap om dyrking, kvalitetsegenskaper hos råvarene og innovative prosesseringsmetoder, var det en målsetting å lages helseriktige modellprodukter med høy sensorisk kvalitet.

Forskerne studerte funksjonelle og sensoriske egenskaper av aktuelle proteinrike ingredienser og modellprodukter for å gi ny kunnskap om helse- og sikkerhetsaspekter ved aktuelle plantebaserte produkter.

I tillegg ble miljøkonsekvensene av hele matvaresystemet fra primærproduksjon til forbruker for disse produktene vurdert.

Kunnskap om hva forbrukerne vil ha

Økt forståelse av norske forbrukeres holdninger til proteinrike plantebaserte produkter og hvilke utfordringer dette gir matindustrien, er helt avgjørende for å få til et skifte mot et mer bærekraftig kosthold.

Forskerne i prosjektet ville derfor skape ny innsikt om forbrukernes krav til plantebaserte produkter og markeder, og i tillegg avdekke aktuelle barrierer i matvaresystemet (landbruk, forbrukere, industri) som blokkerer dreining.

Denne figuren viser de ulike arbeidspakkene i prosjektet, og hvordan samhandlingen mellom dem skal foregå.

Se film

I forskningsprosjektet FoodProFuture har Nofima-forskere testet ut både råstoff og prosesseringsmetoder, for å komme frem til hva som egner seg best til ulike typer plantebaserte produkter.

Publikasjoner