Vitenskapelig artikkel

The ability of 10–11-year-old children to identify basic tastes and their liking towards unfamiliar foods

Ervina, Ervina; Berget, Ingunn; Nilsen, Alexander; Almli, Valérie Lengard

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Quality and Preference, vol. 83, 2020

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0950-3293
Elektronisk: 1873-6343

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI