I GutFeedingNow studerer vi helsemessige effekter av nye plantebaserte ingredienser og produkter basert på norske råvarer, med fokus på proteinfordøyelse og effekter på tarmflora og tarmhelse.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. des 2021

Slutt

30. nov 2025

Finansiert av

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA)

Samarbeid

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Bakehuset, Norgesgruppen, Norgesmøllene

Bakgrunn

En bærekraftig omlegging av norsk jordbruk og matproduksjon innebærer økt produksjon av norske proteinrike plantevekster og nye plantebaserte produkter.

Selv om et plantebasert kosthold er ansett som sunt, er det begrenset kunnskap om helseeffektene av nye proteinrike plantebaserte produkter som næringsmessig kan være et alternativ til animalsk protein.

Proteinkvaliteten i slike produkter kan være lavere enn i animalske produkter og henger sammen med at planter

  • har lavere innhold av essensielle aminosyrer
  • proteinene er mindre ernæringsmessig tilgjengelig fordi de fordøyes dårligere.

Hvilken betydning ufordøyde planteproteiner kan ha videre i tykktarmen er lite kjent. Det stilles spørsmål om proteinene vil bli fermentert av tarmfloraen og gi opphav til et mere ugunstig tarmmiljø, og kan eventuelt kostfiber fra planter bidra til å begrense en slik negativ helseeffekt?

Mål

Målet med GutFeedingNow er å evaluere og optimalisere nye plantebaserte proteinrike produkter gjennom å frembringe kunnskap om hvordan planteproteiner fordøyes og hvilken effekt planteproteiner og kostfiber har på tarmfloraen og tarmhelsen.

Dette gjør vi

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt hvor forskere og industripartnere er delaktige gjennom hele prosjektperioden.

Ingredienser og produkter

Ingredienser fra norske korn -og belgvekster vil være i fokus. Nofima vil i samarbeid med industri identifisere aktuelle ingredienser og lage ulike plantebaserte proteinrike modellmatprodukter basert på ulike prosesser (f.eks. ekstrudering, baking).

Helseevaluering

Evaluering av proteinfordøyelighet, fermenterbarhet av proteiner og kostfiber, effekter på tarmflora og dannelse av metabolitter vil bli utført med in vitro systemer. Resultater herfra vil bidra til optimalisering av ulike modellmatprodukter, nye evalueringer og verifisering av mest relevante funn vil bli evaluert in vivo i museforsøk ved NMBU.

Kommunikasjon

Industripartnerne vil samarbeide om kunnskapsoppbygging fra prosjektet og hvordan implementere kunnskapen til produktutvikling og formidling av helsebetydning av plantebaserte produkter til forbrukere m.fl.