innofoodafrica.eu

Klimavennlige og næringsrike korn, belgfrukter og rotvekster i afrikanske land

InnoFoodAfrica

 Prosessteknologi    Råvare og prosess  

InnoFoodAfrica er et prosjekt som skal utforske afrikanske, klimavennlige og næringsrike korn, belgfrukter og rotvekster i Etiopia, Kenya, Sør-Afrika og Uganda, og utvikle og demonstrere best mulige løsninger for dyrking, prosessering og produktutvikling mot nye matvarer, forretningsløsninger og verdikjeder.

Tidspunkt:1. august 2020 – 31. januar 2024
Samarbeid:18 partnere (13 afrikanske, 5 europeiske)
Kontaktperson
Portrettbilde av Paula Varela-Tomasco
Kontaktperson
Portrettbilde av Trond Karsten Løvdal

Nettsted

Les mer på prosjektets nettsted.

Prosjektet vil forsøke å løse flaskehalser i afrikanske verdikjeder; som lav produktivitet, begrenset tilgang til urbane og internasjonale markeder, overkommelig pris og lettvinthet for produkter.

Prosjektet vil også utvikle nye løsninger for landbruket, matproduksjon og for å redusere svinn.

Nofimas rolle

 • Forskere ved Nofima i Stavanger og Ås og vil være involvert i følgende forskningsfelt:
 • Prosessoptimalisering
 • Forbrukeradferd
 • Sensorisk vitenskap

Mål

 • InnoFoodAFrica støtter utvikling av ressurseffektive, trygge og bærekraftige verdikjeder ved å styrke lokale bønder, produsenter og forbrukere gjennom samarbeid med afrikanske og europeiske eksperter
 • InnoFoodAfrica vil fokusere på tilpasning og innføring av plantebaserte dietter for å unngå underernæring hos små barn (under 4 år) og overvekt hos voksne.
 • InnoFoodAfrica vil øke ressurseffektiviteten til de afrikanske verdikjedene ved å redusere svinn og øke verdien av restråstoffer ved å forbedre innhøstings- og lagringspraksis, og ved å utnytte sidestrømmer til å utvikle miljøvennlige, biobaserte pakkeløsninger som kan erstatte plast.
 • InnoFoodAfrica støtter etableringen av et pan-afrikansk FoU-samarbeid og opprettelse av en åpen innovasjonsplattform for å dele innovasjoner, forbedre kommunikasjon og legge til rette for teknologioverføring.

Forventede resultater

 • Nye plantebaserte og sunne dietter som på kort sikt skal bli vanlige i ti afrikanske byer
 • Betydelig reduksjon av underernæring hos barn
 • Bønder og småbrukere, spesielt kvinner, skal ha mulighet til å fungere som aktive verdikjedeoperatører
 • Nye markedsmuligheter for nye afrikanske matprodukter
 • Løsninger for å omskape matsvinn til miljøvennlige emballasjematerialer

Konsortium

Les mer om:

Relatert innhold