VegMeatCRC

Bearbeidet mat med norske råvarer for forebygging av tykktarmskreft

 Mat og helse  

Forbrukerne ønsker sunnere valg, og det er en økende interesse hos industrien for å bruke grønnsaker i bearbeidede kjøttprodukter. Dette er produkter hvor restråstoff, både fra grønnsaks- og kjøttproduksjon, kan benyttes.

Tidspunkt:1. januar 2018 – 31. desember 2020
Finansiering: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri
Samarbeid:NMBU, Kreftregisteret, DTU, Nortura SA, Jæder Ådne Espeland AS, Leiv Vidar AS, Nordfjord kjøtt AS, Alna AS, Bama Gruppen AS, Animalia, Matprat/Opplysningskontoret for egg og kjøtt og Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF)
Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Kirkhus
Bente Kirkhus

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 36 851
bente.kirkhus@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Ida Synnøve Bårvåg Grini
Ida Synnøve Bårvåg Grini

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 900 98 475
ida.grini@nofima.no

Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmkreft i Europa og i to norske forskningsstudier fant man at høyt inntak av pølser var forbundet med økt risiko for tykktarmkreft.

Tverrfaglig forskning

Man vet fortsatt ikke hvorfor, og det er behov for tverrfaglig forskning som kan kartlegge underliggende mekanismer. Prosjektet Bearbeidet mat med norske råvarer for forebygging av tykktarmskreft (forkortet VegMeatCRC) vil undersøke om norske råvarer og ingredienser som inngår i bearbeidede kjøttprodukter (pølser) kan bidra til å påvirke utvikling av tarmkreft, spesielt om innblanding av grønnsaker kan bidra til å redusere risikoen for tykktarmskreft.

Under steking av bearbeidede kjøttprodukter og videre gjennom fordøyelsen kan det dannes mulige kreftfremkallende forbindelser.

Prosjektet VegMeatCRC benytter en kunstig mage-tarm modell (Nofima) for å kartlegge forekomst av slike forbindelser i tarmen og potensielle endringer i tarmfloraen.

En mulig sammenheng med kreftutvikling vil bli undersøkt i en spesielt egnet musemodell for tykktarmskreft (NMBU).

Resultatene skal videre sammenlignes med analyser av avføringsprøver fra personer som deltar i et pilotprosjekt for tarmkreftscreening (Kreftregisteret). Sammen med analyse av kostregistreringsskjema (FFQ) vil denne informasjonen brukes for å forstå mulig betydning av tarmflora som medierende faktor i sammenhengen mellom kosthold og utvikling av tarmkreft.

Foreløpige resultater for prosjektet

Prosjektet har så langt gitt økt innsikt i hvilke ingredienser i norske pølser som kan påvirke dannelsen av potensielt kreftfremkallende stoffer under produksjon, steking (160 °C) og fordøyelse.

Resultatene antyder at innholdet av stekemutagener er lavt. Tilsetning av nitritt til pølsene gir høyere nivå av enkelte nitrosaminer, mens det derimot ser ut til å hemme dannelsen av malondialdehyd, et oksidasjonsprodukt som i likhet med nitrosaminer er assosiert med kreftutvikling.

Grønnsaksemulsjon tilsatt pølsefarse er vist å kunne hemme dannelsen av mulig kreftfremkallende forbindelser, både under steking og under in vitro fordøyelse.

 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Forskningsanlegg
  • Filer og lenker

 
Kjøtthallen på Ås

Nofimas kjøtthall står til disposisjon for våre kunder, og har utstyr for de fleste prosesser innen foredling av kjøtt.


 
Vegetabilhallen på Ås

I Nofimas prosesshall for vegetabiler utføres prosessforsøk som inngår i en del av våre forskningsprosjekter. Vi har lang erfaring i å hjelpe våre små og store kunder med å få testet …