I dette prosjektet undersøker vi om norske grønnsaks-ingredienser i kjøttpølser kan bidra til å redusere risikoen for tarmkreft.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2018

Slutt

31. des 2021

Finansiert av

FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Samarbeid

NMBU, Kreftregisteret, DTU, Nortura SA, Jæder Ådne Espeland AS, Leiv Vidar AS, Nordfjord kjøtt AS, Alna AS, Bama Gruppen AS, Animalia, Matprat/Opplysningskontoret for egg og kjøtt og Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF)

Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmkreft i Europa. I to norske forskningsstudier fant man at høyt inntak av pølser var forbundet med økt risiko for tykktarmkreft.

Tverrfaglig forskning

Man vet fortsatt ikke hvorfor, og det er behov for tverrfaglig forskning som kan kartlegge underliggende mekanismer. Forbrukerne ønsker sunnere valg, og det er en økende interesse hos industrien for å bruke grønnsaker i bearbeidede kjøttprodukter. Dette er produkter hvor restråstoff, både fra grønnsaks- og kjøttproduksjon, kan benyttes.

Prosjektet «Bearbeidet mat med norske råvarer for forebygging av tykktarmskreft» (forkortet VegMeatCRC) vil undersøke om norske råvarer og ingredienser som inngår i bearbeidede kjøttprodukter (pølser) kan bidra til å påvirke utvikling av tarmkreft, spesielt om innblanding av grønnsaker kan bidra til å redusere risikoen for tykktarmskreft.

Ny kunnskap kan hjelpe industrien til å produsere sunnere kjøttprodukter. Under varmebehandling av bearbeidede kjøttprodukter, og videre gjennom fordøyelsen, kan det dannes mulig kreftfremkallende forbindelser. I prosjektet fokuserer vi spesielt på dannelsen av heterosykliske aminer (HCA), nitrosaminer, oksidasjonsprodukter (malondialdehyd, hydroksyalkenaler) og sekundære gallesyrer, kjemiske forbindelser som i flere studier er assosiert med kreftutvikling.

Prosjektet VegMeatCRC benytter en kunstig mage-tarm modell hos Nofima for å kartlegge forekomst av slike forbindelser i tarmen og potensielle endringer i tarmfloraen.

En mulig sammenheng med kreftutvikling undersøkes i en spesielt egnet musemodell for tykktarmskreft (NMBU). Resultatene sammenlignes med analyser av avføringsprøver fra personer som deltar i et pilotprosjekt for tarmkreftscreening (Kreftregisteret). Sammen med analyse av kostregistreringsskjema (FFQ) vil denne informasjonen brukes for å forstå hvilken betydning tarmfloraen har for sammenhengen mellom kosthold og utvikling av tarmkreft.

Foreløpige resultater for prosjektet

Prosjektet har så langt gitt økt innsikt i hvilke ingredienser i norske pølser som kan påvirke dannelsen av potensielt kreftfremkallende stoffer under produksjon, steking (160 °C) og fordøyelse.

Resultatene antyder at innholdet av stekemutagener (HCA) etter steking er lavt.

Tilsetning av nitritt til pølsene gir høyere nivå av enkelte nitrosaminer og hydroksyalkenaler, mens det derimot ser ut til å hemme dannelsen av malondialdehyd, så bildet er komplekst.

Grønnsaksemulsjon tilsatt pølsefarse er vist å kunne hemme dannelsen av mulig kreftfremkallende forbindelser, både under steking og under in vitro fordøyelse. Blant annet har man sett en hemming av dannelsen av nitrosaminer, og prosjektet vil derfor se videre på effekten av nitratrike grønnsaker, som for eksempel spinat.To større museforsøk er igangsatt og vil fortsette videre i 2021.

Når alle resultatene fra prosjektet foreligger, vil det bli brukt avansert statistikk for å kartlegge mulige sammenhenger mellom ingredienser i norske pølser, nivå av potensielt kreftfremkallende forbindelser i tarmen og kreftutvikling i mus, og hvilken relevans dette har for utvikling av tarmkreft hos mennesker.

Publikasjoner