VegMeatCRC

Bearbeidet mat med norske råvarer for forebygging av tykktarmskreft

 Mat og helse  

Forbrukerne ønsker sunnere valg, og det er en økende interesse hos industrien for å bruke grønnsaker i bearbeidede kjøttprodukter. Dette er produkter hvor restråstoff, både fra grønnsaks- og kjøttproduksjon, kan benyttes.

Tidspunkt:1. januar 2018 – 31. desember 2020
Finansiering:Norges forskningsråd
Samarbeid:NMBU, Kreftregisteret, DTU, Nortura SA, Jæder Ådne Espeland AS, Leiv Vidar AS, Nordfjord kjøtt, Alna AS, Bama, Matprat/Opplysningskontoret for egg og kjøtt, KLF og Animalia.
Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Kirkhus
Bente Kirkhus

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 36 851
bente.kirkhus@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Ida Synnøve Bårvåg Grini
Ida Synnøve Bårvåg Grini

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 900 98 475
ida.grini@nofima.no

Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmkreft i Europa og i to norske forskningsstudier fant man at høyt inntak av pølser var forbundet med økt risiko for tykktarmkreft.

Tverrfaglig forskning

Man vet fortsatt ikke hvorfor, og det er behov for tverrfaglig forskning som kan kartlegge underliggende mekanismer. Prosjektet Bearbeidet mat med norske råvarer for forebygging av tykktarmskreft (forkortet VegMeatCRC) vil undersøke om norske råvarer og ingredienser som inngår i bearbeidede kjøttprodukter (pølser) kan bidra til å påvirke utvikling av tarmkreft.

Under steking og videre gjennom fordøyelsen kan det dannes mulige kreftfremkallende forbindelser. Prosjektet vil benytte en kunstig mage-tarm modell og en spesielt egnet musemodell for tykktarmskreft for å kartlegge forekomst av slike forbindelser i tarmen, potensielle endringer i tarmfloraen og kreftutvikling. Resultatene vil sammenlignes med data fra et norsk screeningprosjekt mot tarmkreft. VegMeatCRC vil videre undersøke om innblanding av grønnsaker i bearbeidede kjøttprodukter kan bidra til å redusere risikoen for tykktarmskreft.

Les mer om:

Relatert innhold