VegMeatCRC

Bearbeidet mat med norske råvarer for forebygging av tykktarmskreft

 Mat og helse  

Forbrukerne ønsker sunnere valg, og det er en økende interesse hos industrien for å bruke grønnsaker i bearbeidede kjøttprodukter. Dette er produkter hvor restråstoff, både fra grønnsaks- og kjøttproduksjon, kan benyttes.

Tidspunkt:1. januar 2018 – 31. desember 2020
Finansiering: Norges forskningsråd
Samarbeid:NMBU, Kreftregisteret, DTU, Nortura SA, Jæder Ådne Espeland AS, Leiv Vidar AS, Nordfjord kjøtt, Alna AS, Bama, Matprat/Opplysningskontoret for egg og kjøtt, KLF og Animalia.
Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Kirkhus
Bente Kirkhus

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 36 851
bente.kirkhus@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Ida Synnøve Bårvåg Grini
Ida Synnøve Bårvåg Grini

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 900 98 475
ida.grini@nofima.no

Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmkreft i Europa og i to norske forskningsstudier fant man at høyt inntak av pølser var forbundet med økt risiko for tykktarmkreft.

Tverrfaglig forskning

Man vet fortsatt ikke hvorfor, og det er behov for tverrfaglig forskning som kan kartlegge underliggende mekanismer. Prosjektet Bearbeidet mat med norske råvarer for forebygging av tykktarmskreft (forkortet VegMeatCRC) vil undersøke om norske råvarer og ingredienser som inngår i bearbeidede kjøttprodukter (pølser) kan bidra til å påvirke utvikling av tarmkreft, spesielt om innblanding av grønnsaker kan bidra til å redusere risikoen for tykktarmskreft.

Under steking av bearbeidede kjøttprodukter og videre gjennom fordøyelsen kan det dannes mulige kreftfremkallende forbindelser. Prosjektet VegMeat benytter en kunstig mage-tarm modell for å kartlegge forekomst av slike forbindelser i tarmen og potensielle endringer i tarmfloraen.

Foreløpige resultater for prosjektet

Resultatene så langt viser at ingredienser som inngår i pølser, som f.eks. nitritt, erythorbinsyre og potetmel kan påvirke dannelsen av ugunstige forbindelser i både positiv og negativ retning. En mulig sammenheng med kreftutvikling vil bli undersøkt i en spesielt egnet musemodell for tykktarmskreft. Resultatene skal videre sammenlignes med kostregistrering og analyser av avføringsprøver fra personer som deltar i et norsk screeningprogram for tykktarmskreft. Analyse av kostregistreringsskjema (FFQ) skjer i samarbeid med Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO.

 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Forskningsanlegg
  • Filer og lenker

 
Kjøtthallen på Ås

Nofimas kjøtthall står til disposisjon for våre kunder, og har utstyr for de fleste prosesser innen foredling av kjøtt.


 
Vegetabilhallen på Ås

I Nofimas prosesshall for vegetabiler utføres prosessforsøk som inngår i en del av våre forskningsprosjekter. Vi har lang erfaring i å hjelpe våre små og store kunder med å få testet …