Nofima er Europas største institutt for anvendt forskning, og en av mine oppgaver er å formidle vår forskningsbasert ernæringsvitenskap inn mot industri, myndigheter og andre eksterne fagmiljøer. Bidrar med fagartikler og diskusjoner i media innenfor området mat og helse.

Jeg har vært ansatt i Nofima fra januar 2008. Jeg har en master i samfunnsernæring og arbeider i Nofima med ulike problemstillinger knyttet opp mot mat, helse, forbruker og innovasjon. Er prosjektleder i ulike prosjekter innen forskning og innovasjon. Mine hovedinteresser innen forskning er sunn aldring, hvordan gjøre forbruker i stand til å ta de sunne valgene i hverdagen, samt Citizen science og design thinking.
Jeg har bred kompetanse innenfor fagfeltet ernæring og folkehelse og deltar i ulike prosjekter hvor forskning, industri og myndigheter arbeider samme for et bedre kosthold i befolkningen. Har sittet i styringsgruppen for Saltpartnerskapet. Er kontaktperson inn mot Helsedirektoratet og Mattilsynet angående sunnhetsmerking av matvarer og annet regelverk som Nøkkelhullet og helse- og ernæringspåstander. Har ledet oppbyggingen av næringsklyngen Fremtidsmat og vært fag- og kursansvarlig for storhusholdning i Økologiprogrammet finansiert av Landbruksdirektoratet. Jeg er også knyttet til UIO som universitetslektor i ernæring på tannpleierprogram ved Det odontologiske fakultet.

+47 900 98 475

+47 64 97 01 66

E-post

Ås

Sensorikk, forbruker og innovasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin