Gå til hovedinnhold

Jeg har vært ansatt i Nofima fra januar 2008. Jeg har en master i samfunnsernæring og arbeider i Nofima med ulike problemstillinger knyttet opp mot mat, helse, forbruker og innovasjon. Jeg jobber med prosjekter innen fagområdet nyskaping og innovasjon og har vært prosjektleder i ulike prosjekter innen forskning og innovasjon.

Jeg har som prosjektleder vært med i oppbyggingen av næringsklyngen Fremtidsmat fra 2011 til 2016. Jeg er også fag- og kursansvarlig for de kursene som Nofima arrangere for storhusholdning i regi av Økologiprogrammet finansiert av Landbruksdirektoratet.

Jeg har bred kompetanse innenfor fagfeltet ernæring og folkehelse og deltar i ulike prosjekter hvor forskning, industri og myndigheter arbeider samme for et bedre kosthold i befolkningen. Blant annet sitter jeg i styringsgruppen for Saltpartnerskapet og er prosjektleder for SaltNett
Nofima er Europas største institutt for anvendt forskning, og en av mine oppgaver er å formidle vår forskningsbasert ernæringsvitenskap inn mot industri, myndigheter og andre eksterne fagmiljøer. Bidrar med fagartikler og diskusjoner i media innenfor området mat og helse.

Er kontaktperson inn mot Helsedirektoratet og Mattilsynet angående sunnhetsmerking av matvarer og annet regelverk som Nøkkelhullet og helse- og ernæringspåstander. Jeg er og også knyttet opp til Universitet i Oslo, UiO som universitetslektor i ernæring ved tannpleierutdanningen ved Det odontologiske fakultet.

+47 900 98 475

+47 64 97 01 66

E-post

Ås

Sensorikk, forbruker og innovasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin