Jeg er ansatt som forsker i avdeling Råvare og Prosess hvor jeg hovedsakelig jobber med å forstå hva som avgjør kvaliteten av rødt kjøtt.

Forståelse av hvilke faktorer som påvirker mørhet har vært et gjentagende tema i min forskning. I tillegg til å forbedre spiseopplevelsen er jeg opptatt av hvilke positive effekter kjøtt har på vår helse, samt hvordan vi best kan utnytte «pluss-produktene» fra slakting.

Jeg har hovedfag (Cand. Scient) i organisk syntese fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad (Dr. Scient) i Animalteknologi fra NLH (nå NMBU). Min doktoravhandling har tittelen «Prediction of beef tenderness by NIR spectroscopy, and examination of the influence of ante- and post-mortem factors on tenderness».

+47 952 48 059

+47 64 97 04 93

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin