Jobbet som laboratorieingeniør siden 2002, siden 2013 som senioringeniør i Nofima.

+47 976 84 498

+47 64 97 03 36

E-post

Ås

Mat og helse

Cristin Se publikasjoner i Cristin