Jeg er senioringeniør på avdelingen Trygg og holdbar mat, og jobber med emballering av mat. Emballasje er viktig for holdbarheten til maten, samtidig som det er stort forkus på å redusere bruk av plast. Jeg utfører gass- og lysmålinger og utfører pakking av matvarer.

Utdanningen min er en mastergrad innen industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i næringsmiddelkjemi fra Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU, 2017).

+47 994 61 271

+47 64 97 01 39

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin