Sist oppdatert

Les på engelsk

Bakterier, virus, mugg og gjær er en kontinuerlig utfordring for matnæringene.

Vi forsker for å forstå hva som fremmer og hemmer overlevelse av disse mikroorganismene. Dette er kunnskap vi bruker til å utvikle effektive metoder for å redusere vekst av uønskede mikroorganismer i produksjonsmiljø og mat.

Bruk av teknologier som DNA-sekvensering og bioinformatikk gir oss ny kunnskap om smittekilder og mikroorganismenes egenskaper. Det gjør oss i stand til å hjelpe mataktørene med å oppnå best mulig kontroll med råvarer og produkter, og bedre styring av prosessene.

Avdelinger som jobber med holdbarhet og mattrygghet

Relaterte temasider