Jeg er forskningssjef for området Trygg og holdbar mat i Nofima. Mitt kompetanseområde er farlige bakterier, nyttige melkesyrebakterier, bio-/genteknologi, emballering og holdbarhet. Min bakgrunn er fra Universitetet i Oslo hvor jeg i 1988 avla doktorgrad om Blågrønnalger (cyanobakterier) og drikkevannskvalitet. Jeg var deretter tilsatt fem år som forsker innen kjøttsamvirket med fokus på fermenteringsegenskaper hos melkesyrebakterier i fermenterte kjøttprodukter. Siden 1994 har jeg hatt ulike lederposisjoner på Matforsk, nå Nofima. Jeg har erfaring fra Høgskolen i Østfold gjennom dosent II stilling i kjemi/bioteknologi i tre år. I 2003-2004 studerte jeg ledelse ved MIT Sloan Business School, Boston, kombinert med engasjement for Innovasjon Norge dengang Norges Eksportråd. Master of Management ble fullført 2015 ved Handelshøyskolen BI. Faglig fokus: Scenarier, Foresight og strategi samt Samspill og ledelse.

+47 915 94 673

+47 64 97 02 96

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin