Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Bent Magne Dreyer

Jeg er forskningssjef for faggruppen Næringsøkonomi og professor II ved Norges Arktiske universitet (UiT). Mine fagfelt er næringsøkonomi og strategi. Jeg har en doktorgrad i foretaksstrategi. Jeg har anvender disse fagområdene for å analysere sjømatsektoren.

Bent Magne har 33 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; Reiertsen, Audun; 2020: Economic sustainability of quality-enhancing business models in the Norwegian cod industry

Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; 2019: Is the Norwegian cod industry locked into a value-destructive volume logic?

Dreyer, Bent; 2017: Dårlig fiskekvalitet er sløsing

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2016: Supply Chain Management under uncertain supply

Dreyer, Bent; 2016: Mål, virkemiddel og effekt. Særnummer av Økonomisk Fiskeriforskning

Isaksen, John Roald; Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent; 2016: Supply Chain Management under uncertain supply

Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; 2015: Sustained competitive advantage based on high quality input

Björgvinsson, David Bragi; Bjørgvinsson, David Bragi; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; 2015: Differences in harvesting and marketing strategies between Iceland and Norway

Dreyer, Bent; 2015: Juks og fanteri i fiskeri

Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; 2014: Hvilken råstoffstrategi er mest lønnsom for norske filetbedrifter?

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter; Elvevoll, Edel Oddny; 2013: Literature review: Does a common theoretical framework to implement food traceability exist?

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; 2012: A simulated recall study in five major food sectors

Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2012: Coping With Unpredictable Supply: The Role of Flexibility And Adaption

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2012: Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings-Experiences from vertically integrated trawlers and delivery obligations in Norway

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter; Elvevoll, Edel Oddny; 2012: Granularity and its role in implementation of seafood traceability

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2012: Eco-labeling of seafood: Does it affect the harvesting patterns of Norwegian fishermen?

Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Grønhaug, Kjell; Isaksen, John Roald; 2011: Do fluctuations in input impact industry structure?

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2011: Vertical Integration and Performance: Measurement Issues - and an Empirical Illustration from the Norwegian Fisheries Industry

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2010: Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings-The experiences from rural community quotas in Norway

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2008: Distriktskvotene - hvordan styre torsken?

Siikavuopio, Sten Ivar; Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Dreyer, Bent; 2007: Utnyttelse av konkurransefortrinn innen torskeoppdrett

Dreyer, Bent; 2006: Surviving uncertainty

Borch, Odd Jarl; Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; 2005: Valg av konkurransestrategi

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2004: Flere veier fører til Rom

Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2004: Uncertainty, flexibility, and sustained competitive advantage

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2003: Technological changes––the impact on the raw material flow and production

Dreyer, Bent; 2003: Fangstreguleringer og kapasitetstilpasning i fiskeindustrien

Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent; 2002: Uncertainty, flexibility, and sustained competitive advantage

Dreyer, Bent; 2000: Globalisering av råvaremarkedet - strategiske utfordringer for lokal fiskeindustri

Dreyer, Bent; 2000: Suksesskriterier i norsk fiskeindustri

Dreyer, Bent; 1999: Prosessutvikling i fiskeindustri - en historie fra Island

Dreyer, Bent; 1998: Voluntarism versus Determinism - An Empirical Study of the Norwegian Fish Processing Industry

Dreyer, Bent; 1996: Suksesskriterier i norsk fiskeindustri

Bent Magne har 184 andre publikasjoner i Cristin:

Dreyer, Bent; 2020: Omsetningssystemet: Trenger vi en modernisering?

Dreyer, Bent; 2020: Æres den som æres bør

Dreyer, Bent; 2019: Bærekraftige fiskerier

Dreyer, Bent; 2019: Det vanskelige tredjetrinnet

Dreyer, Bent; 2019: Strukturering og bærekraftige fiskerier

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2019: Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken

Dreyer, Bent; 2019: Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent; 2019: Auksjon eller kontrakt? Råfisklagets omsetning av fryst hvitfisk

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; 2019: Økte drivstoffkostnader – konsekvenser for landindustrien

Dreyer, Bent; 2019: Dreyer TAR ORDET: Klare for flere ressurskonflikter?

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent; 2019: Auksjon eller kontrakt? Råfisklagets omsetning av ombordfryst hvitfisk

Dreyer, Bent; 2019: 9 ting vi kan lære fra Island

Dreyer, Bent; 2019: Bærekraftige fiskerier

Dreyer, Bent; 2019: Demper eller forsterker de institusjonelle rammene sløsingen i norske fiskerier

Dreyer, Bent; 2019: Det vanskelige tredjetrinnet

Dreyer, Bent; 2019: Etikk i Nofima og Nofimas etiske råd

Dreyer, Bent; 2019: Etikk i Nofima og Nofimas etiske råd

Dreyer, Bent; 2019: Socio economics at Nofima

Dreyer, Bent; 2019: Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor.

Dreyer, Bent; 2018: Godt nytt kvalitetsår?

Dreyer, Bent; 2018: Sjømatindustri: Hvor står næringen, hva er muligheter og hindringer for bruk av digital teknologi som konkurransefaktor?

Hermansen, Øystein; Sogn-Grundvåg, Geir; Dreyer, Bent; 2018: Hvordan går det med fangstbasert akvakultur av torsk?

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk. Faglig sluttrapport

Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; 2018: Førstehåndsmarkedet for hvitfisk og råstoffkvalitet

Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent; 2018: Auksjon eller kontrakt? En vitenskapelig analyse av Råfisklagets omsetning av ombordfryst fisk

Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; Skjønhals Jensen, Helene; Jensen, Helene Skjønhals; 2018: Are the Norwegian cod fisheries locked-in in a value destructive volume logic?

Dreyer, Bent; 2018: Hva menes med bærekraftig sjømat?

Dreyer, Bent; 2018: Ressursrentebeskatning og fiskeindustri

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; 2018: Hva er bærekraftig torsk?

Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; Misund, Bård; 2018: Establishing future contracts in the Norwegian fish trade

Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; Misund, Bård; 2018: Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av villfisk – Muligheter og barrierer

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2018: Small is beautiful, or… Structural measures for the smallest Norwegian vessels

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Dreyer, Bent; 2018: Jakta på ressursrenten

Dreyer, Bent; 2018: Kart og terreng?

Dreyer, Bent; 2018: Ressursrentebeskatning og fiskeindustrien

Dreyer, Bent; 2018: Status WP 6

Dreyer, Bent; 2018: Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor

Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Strukturering i fiskeflåten

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Dreyer, Bent; 2018: Drivkrefter for strukturering

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Iversen, Audun; Dreyer, Bent; 2018: Effekter av strukturering på sjø og land

Nilsen, Heidi; Dreyer, Bent; 2018: Har kunnskap - mangler insentiver

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter; 2018: Bærekraft i fiskeri- og havbruk

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Struktur og sånn: hvem er vinneren?

Dreyer, Bent; 2018: Brennpunkt og Morgenbladet – noe å lære?

Dreyer, Bent; 2018: Forskningsetikk og lederskap?

Dreyer, Bent; 2018: Norsk sjømatindustri: Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer

Dreyer, Bent; 2017: Industrien som tannhjul for aktivitet langs kysten

Dreyer, Bent; 2017: Capture-based aquaculture of Arctic cod - State of the art

Dreyer, Bent; 2017: The complexity of sustainability in sea food industry

Dreyer, Bent; 2017: Rammevilkår i kystflåten

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2017: Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2017: Norwegian capture-based aquaculture of cod

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; 2017: Fjordlinjene – en effektiv måte å oppnå flere ting på en gang?

Dreyer, Bent; 2017: Capacity-reducing instruments and fleet structure

Dreyer, Bent; 2017: Havrom - for hvem?

Dreyer, Bent; 2017: Strukturering i trål og ringnot

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Dreyer, Bent; 2017: Kvalitet på torsk fra kystflåten

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2016: Struktur og kapasitet i torsketrålerflåten: Utvikling og drivkrefter

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Dreyer, Bent; 2016: Førstehåndsmarkedet

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Jensen, Helene Skjønhals; 2016: Strukturutviklingen i torsketrål- og ringnotflåten

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Exchange rates and performance measures – The case of the Norwegian seafood industry

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valuta og prestasjonsmål i den norske sjømatindustrien

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri». Styringsgruppemøte i forskningsprogrammet «Økt lønnsomhet i Torskesektoren

Dreyer, Bent; 2016: Havet, folket og maten

Dreyer, Bent; 2016: Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor. Mastergradskurs

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Jensen, Helene Skjønhals; 2016: Structure development –Trawlers and purse seiners

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2016: Capacity reducing measures in Norway: the case of the cod trawlers

Dreyer, Bent; 2016: Tiltak – konklusjoner fra Torskeprogrammet

Dreyer, Bent; 2016: Torskeprogrammet – Rammevilkår i 2016

Dreyer, Bent; 2016: Torskeprogrammet – fra diagnose til tiltak

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; 2016: Fjordlinjene – for hva og for hvem?

Schütz, Sigrid Eskeland; Landsnes, Bente A.; Balsvik, Ragnhild; Dreyer, Bent; Davidsson, Kristjan Th.; 2016: Forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Effects of exchange rate fluctuations on performance measures in the Norwegian seafood industry

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutakurs og konkurransekraft til norsk sjømat

Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2016: Lavere kronekurs er godt nytt

Dreyer, Bent; 2016: Innledning til Spesialutgave av Økonomisk fiskeriforskning: Torskeprogrammet 2011-2016 - Mål, virkemiddel og effekt

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Dreyer, Bent; Holm, Petter; Henriksen, Edgar; 2015: Økt lønnsomhet i torskesektoren - Sluttrapport Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger

Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent; 2015: Energiforbruk og strukturendring i den norske torsketrålflåten

Dreyer, Bent; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2015: Fiskerikriminalitet. Tanker om årsaker, omfang og forebygging

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2015: Sjømatindustriutvalget

Bjørgvinsson, David Bragi; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; 2015: Kompetansefortrinn på Island

Dreyer, Bent; 2015: Sjømatnæringa som global næring – drivkrefter, utviklingstrekk og framtidige muligheter

Dreyer, Bent; 2015: Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor. Mastergradskur

Dreyer, Bent; 2015: Torskeprogrammet – anbefalinger og forslag til tiltak

Dreyer, Bent; 2015: Økonomisk organisering og førstehåndsmarkedet

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2015: Arbeidspakke 6

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2015: Capture based aquaculture on Arctic cod - state of the art

Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent; 2015: Effekter av strukturering i den norske torsketrålflåten

Dreyer, Bent; 2015: Tjener mer på samme type fisk

Dreyer, Bent; 2015: Nu går alt så meget bedre

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2015: Forbausede forskere

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2015: «Til Trondsen og Ørebech»

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; 2015: Å sloss mot vindmøller

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2014: Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013

Dreyer, Bent; 2014: Strukturering og energiforbruk i norske torsketrålere

Dreyer, Bent; 2014: Suksesskriterier i fiskeindustrien

Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent; 2014: Effekter av strukturering i den norske torsketrålerflåten

Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent; 2014: Strukturering og drivstofforbruk i norsk torsketrålerflåte

Dreyer, Bent; 2014: FSK 3009, Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor. Mastergradskurs

Dreyer, Bent; 2014: Sesongmønster – forklaring og effekt

Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; 2014: Hvilken råstoffstrategi er mest lønnsom for norske filetbedrifter?

Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Dreyer, Bent; Fylling-Jensen, Øyvind; 2013: Identification of challenges and improvements for sustainable seafood supply in Europe (iSea)

Lucas, Klaus; Roosen, Peter; Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Dreyer, Bent; Fylling-Jensen, Øyvind; 2013: Identification of challenges and improvements for sustainable seafood supply in Europe (iSea)

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012

Dreyer, Bent; 2013: Virkemidler for økt bearbeiding og lønnsomhet

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; 2013: Alt kan bli bedre

Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent; 2013: Ringnot – Struktur og lønnsomhet

Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent; 2013: Research and innovation on fish capture and pre-processing on bottom trawlers: An economic assessment from CRISP activities

Svorken, Marianne; Larsen, Thomas Andre; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2013: The Norwegian cod trawlers. An economic assessment

Dreyer, Bent; 2013: Fiskets gang

Dreyer, Bent; 2013: Norsk sjømatindustri - Produksjon, struktur, lønnsomhet

Dreyer, Bent; 2013: Virkemidler for økt bearbeiding og lønnsomhet i sjømatnæringen

Dreyer, Bent; Larsen, Thomas Andre; 2013: Ringnot – struktur, lønnsomhet og CRISP

Dreyer, Bent; Larsen, Thomas Andre; 2013: Ringnot – struktur, lønnsomhet og CRISP

Dreyer, Bent; Larsen, Thomas Andre; 2013: Ringnot- struktur og lønnsomhet

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2013: Juks - resultater fra spørreundersøkelsen

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2012: DO SCM "IDEALS" PREVAIL? A CASE STUDY FROM THE NORWEGIAN FISH PROCESSING INDUSTRY

Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent; 2012: Norske torsketrålere – Struktur og lønnsomhet

Dreyer, Bent; 2012: Omstilling og klyngedannelse i sjømatsektoren

Dreyer, Bent; 2012: Verdens fremste sjømatnasjon -Innspill Minisamråd

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2012: Jakten på lønnsomhet

Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; 2012: To invest or not: renewal of the Norwegian cod trawler fleet

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2012: Effektivitet og lønnsomhet

Dreyer, Bent; 2012: Landingsmønsteret for torsk

Dreyer, Bent; 2012: Landingsmønsteret i torskefisket

Dreyer, Bent; 2012: Norsk sjømat i den globale økonomien

Dreyer, Bent; 2012: Utfordringer i 2013 – og hva lærte vi i 2009?

Dreyer, Bent; 2012: Utfordringer i torskesektoren

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2012: Do SCM "ideals" prevail? A case study from the Norwegian fish processing industry

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge; 2011: Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Isaksen, John Roald; Tjelmeland, Sigurd; Dreyer, Bent; Røttingen, Ingolf; 2011: Markedsbasert høsting av lodde

Dreyer, Bent; 2011: Markedsbasert høsting - Kan komparative fortrinn i nordområdene gjenvinnes?

Dreyer, Bent; 2011: Fiskerinæringen frem fra glemselen- et historisk perspektiv på utviklingen i næringen, ispedd noen vyer for fremtiden

Dreyer, Bent; 2011: Husmenn i eget matfat? En oversikt over utviklingen i nordnorsk fiskerinæring de siste tiår – og noen tanker om veien videre

Dreyer, Bent; 2011: Marin sektor – utfordringer og kompetansebehov

Dreyer, Bent; 2011: Norge, havet og sjømaten – Nasjonale fortrinn i en global økonomi

Dreyer, Bent; 2011: Landingsmønsteret for torsk

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2010: I etterpåklokskapens lys - Finanskrisens effekter i torskesektoren

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; 2010: Målrettet fangst av vill fisk

Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2009: Linefiske: En sammenligning av Island og Norge

Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent; 2009: Hvor kommer maten fra?

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; 2009: Miljømerking av fisk og norsk fangstmønster

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2008: Distriktskvoteordningen – Fangståret 2007

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2008: Følgeprosjekt LMV AS

Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; Ottesen, Geir Grundvåg; Sogn-Grundvåg, Geir; Roaldsen, Ingrid H.E.; 2007: Altcod - Hvordan utvikle konkurransestrategier i norsk torskeoppdrett 1) torskeoppdretternes vurdering 2) eksportørenes vurdering 3) Fangstbasert akvakultur

Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; Ottesen, Geir Grundvåg; Sogn-Grundvåg, Geir; Roaldsen, Ingrid H.E.; 2007: Torskeoppdrett på tur opp?

Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; Ottesen, Geir Grundvåg; Sogn-Grundvåg, Geir; Roaldsen, Ingrid H.E.; 2007: Økologisk torskeoppdrett - nye markedsmuligheter

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2007: Alligning Procurement Strategies to Environmental Uncertainty. Control or Adaption?

Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Isaksen, John Roald; 2007: Do Fluctuations in Input Impact Industry Structure

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2007: Med torsk skal kysten trygges. Evaluering av distriktskvoteordningen i 2006

Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; 2007: Vertikal integrering - en strategi for å kvalitetssikre råstoff?

Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2006: Råstoff til besvær?

Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2006: Strategic Reporting of Financial Performance

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Rånes, Stein Arne; 2006: Evaluering av leveringsplikten

Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif; 2006: Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial

Bendiksen, Bjørn I.; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2005: "Entry order, motives and firm performances: The case of a new supply source"

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2004: How to secure critical supply? : market exchange or vertical integration

Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent; 2003: First mover (dis)advantages exploiting new supply sources

Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; 2003: Vertical integration and performance : the Impact of Measurements and Industry

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2003: Kapasitetstilpasning i hvitfiskindustrien

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Rånes, Stein Arne; 2003: Kappfiske etter loddetorsk – en dyd av nødvendighet eller ressursøding?

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Grønhaug, Kjell; 2001: The Art of Vertical Integration - Profitability Considerations

Dreyer, Bent; Bjørklund, Oddrun; 2000: Råvareflyt og institusjonelle virkemidler

Arbo, Peter; Paulsen, Odd-Arne; Olsen, Bjørn-Eirik; Dreyer, Bent; 1997: Slagkraftige enheter. Evaluering av SND-rapporten "En markedsorientert fiskerinæring"

Arbo, Peter; Bendiksen, Bjørn Inge; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Paulsen, Odd Arne; 1996: SNDs fiskerisatsing. Andre delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien

Arbo, Peter; Paulsen, Odd Arne; Dreyer, Bent; Olsen, Bjørn Eirik; 1996: SNDs fiskerisatsing. Første delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien

Arbo, Peter; Paulsen, Odd-Arne; Olsen, Bjørn-Eirik; Dreyer, Bent; 1996: Skal staten plukke "vinnere"? Evaluering av SND-rapporten "En markedsorientert fiskerinæring"