Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Bent Magne Dreyer

Jeg er forskningssjef for faggruppen Næringsøkonomi og professor II ved Norges Arktiske universitet (UiT). Mine fagfelt er næringsøkonomi og strategi. Jeg har en doktorgrad i foretaksstrategi. Jeg har anvender disse fagområdene for å analysere sjømatsektoren.

Bent Magne Dreyer har 104 publikasjoner ved Nofima:

Helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien

Dreyer, Bent; Henriksen, Edgar; Bendiksen, Bjørn Inge

2021

Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer – Faglig sluttrapport

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Standal, Dag; Bendiksen, Bjørn Inge; Jafarzedeh, Sepideh; Dreyer, Bent

2021

Institutional and financial entry barriers in a fishery

Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald

2021

Lengdedilemma i kystflåten

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent

2020

Auksjon eller kontrakt? Råfisklagets omsetning av ombordfryst hvitfisk

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent

2019

Auksjon eller kontrakt? Råfisklagets omsetning av fryst hvitfisk

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent

2019

Kart og terreng?

Dreyer, Bent

2018

Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Hva er bærekraftig torsk?

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent

2018

Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk

Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Hvordan går det med fangstbasert akvakultur av torsk?

Hermansen, Øystein; Sogn-Grundvåg, Geir; Dreyer, Bent

2018

Fjordlinjene – en effektiv måte å oppnå flere ting på en gang?

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent

2017

Norwegian capture-based aquaculture of cod

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent

2017

Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent

2017

Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent

2016

Fjordlinjene – for hva og for hvem?

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Valuta og prestasjonsmål i den norske sjømatindustrien

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent

2016

Fisken og folket

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent

2016

Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent

2016

Supply Chain Management under uncertain supply

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell

2016

Differences in harvesting and marketing strategies between Iceland and Norway

Bjørgvinsson, David Bragi; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent

2015

Energiforbruk og strukturendring i den norske torsketrålflåten

Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent

2015

Sustained competitive advantage based on high quality input

Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent

2015

Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter

2014

Hvilken råstoffstrategi er mest lønnsom for norske filetbedrifter?

Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent

2014

Identification of challenges and improvements for sustainable seafood supply in Europe (iSea)

Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Dreyer, Bent; Fylling-Jensen, Øyvind Lucas, Klaus (ed.); Roosen, Peter (ed.)

2013

Alt kan bli bedre

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald

2013

Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter

2013

Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter

2013

Ringnot – Struktur og lønnsomhet

Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent

2013

Jakten på lønnsomhet

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge

2012

A simulated recall study in five major food sectors

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent

2012

Granularity and its role in implementation of seafood traceability

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter; Elvevoll, Edel Oddny

2012

Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge

2011

Markedsbasert høsting av lodde

Isaksen, John Roald; Tjelmeland, Sigurd; Dreyer, Bent; Røttingen, Ingolf

2011

Do fluctuations in input impact industry structure?

Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Grønhaug, Kjell; Isaksen, John Roald

2011

Målrettet fangst av vill fisk

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent

2010

Hvor kommer maten fra?

Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent

2009

Linefiske: En sammenligning av Island og Norge

Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge

2009

Følgeprosjekt LMV AS

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent

2008

Distriktskvoteordningen – Fangståret 2007

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent

2008

Distriktskvotene - hvordan styre torsken?

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent

2008

Utnyttelse av konkurransefortrinn innen torskeoppdrett

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Dreyer, Bent

2007

Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial

Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif

2006

Evaluering av leveringsplikten

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Rånes, Stein Arne

2006

Råstoff til besvær?

Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell

2006

Flere veier fører til Rom

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell

2004

Kapasitetstilpasning i hvitfiskindustrien

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge

2003

Slagkraftige enheter. Evaluering av SND-rapporten "En markedsorientert fiskerinæring"

Arbo, Peter Nicolai; Paulsen, Odd-Arne; Olsen, Bjørn-Eirik; Dreyer, Bent

1997

SNDs fiskerisatsing. Andre delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien

Arbo, Peter Nicolai; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Paulsen, Odd Arne

1996

SNDs fiskerisatsing. Første delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien

Arbo, Peter Nicolai; Paulsen, Odd Arne; Dreyer, Bent; Olsen, bjØrn eirik

1996