Rapport

SNDs fiskerisatsing. Andre delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien

Arbo, Peter Nicolai; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent Magne; Paulsen, Odd Arne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: NORUT

Antall sider: 70

Open Access: none