Vitenskapelig artikkel

Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings-The experiences from rural community quotas in Norway

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent Magne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Marine Policy, vol. 34, p. 567–574–8, 2010

Utgiver: Elsevier

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0308-597X
Elektronisk: 1872-9460

Open Access: none

Lenker:
DOI