Fagartikkel

Valuta og prestasjonsmål i den norske sjømatindustrien

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent Magne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, p. 32–33, 2016

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none