Publisert 2015

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-276-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Dreyer, Bent Magne; Holm, Petter; Henriksen, Edgar

Serier : Nofima rapportserie 12/2015

År : 2015

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» - Arbeidspakke 1. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger - var den aktiviteten i programmet som fikk størst oppmerksomhet i oppstartsfasen. Hensikten med denne aktiviteten i programmet var å redegjøre for de eksisterende rammevilkårene – og de historiske intensjonene som lå til grunn for disse. Den kunnskapsplattformen som ble utviklet i denne arbeidspakken skulle danne grunnlaget for aktivitetene i de øvrige arbeidspakkene. I tillegg var det i programbeskrivelsen lagt opp til at den skulle avsluttes tidligere enn de øvrige arbeidspakkene. Rapporten er organisert på følgende måte. Først redegjøres det for intensjonene med arbeidspakken og hvordan arbeidet i pakken har vært organisert. Deretter gis det et kort sammendrag av de sentrale forskningsresultatene i arbeidspakken. Deretter gis det en oversikt over de ulike leveransene fra aktiviteten i arbeidspakken. Avslutningsvis inneholder rapporten en del om implikasjonene fra forskningsresultatene for de øvrige arbeidspakkene i programmet og næringspolitikken.

Kontaktpersoner: