Nofima rapportserie

Økt lønnsomhet i torskesektoren - Sluttrapport Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger

Dreyer, Bent Magne; Holm, Petter; Henriksen, Edgar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 12/2015

Antall sider: 13

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-276-6

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» - Arbeidspakke 1.

Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger - var den aktiviteten i programmet som fikk størst oppmerksomhet i oppstartsfasen. Hensikten med denne aktiviteten i programmet var å redegjøre for de eksisterende rammevilkårene – og de historiske intensjonene som lå til grunn for disse. Den kunnskapsplattformen som ble utviklet i denne arbeidspakken skulle danne grunnlaget for aktivitetene i de øvrige arbeidspakkene. I tillegg var det i programbeskrivelsen lagt opp til at den skulle avsluttes tidligere enn de øvrige arbeidspakkene.

Rapporten er organisert på følgende måte. Først redegjøres det for intensjonene med arbeidspakken og hvordan arbeidet i pakken har vært organisert. Deretter gis det et kort sammendrag av de sentrale forskningsresultatene i arbeidspakken. Deretter gis det en oversikt over de ulike leveransene fra aktiviteten i arbeidspakken. Avslutningsvis inneholder rapporten en del om implikasjonene fra forskningsresultatene for de øvrige arbeidspakkene i programmet og næringspolitikken.