Nofima rapportserie

Markedsbasert høsting av lodde

Isaksen, John Roald; Tjelmeland, Sigurd; Dreyer, Bent Magne; Røttingen, Ingolf

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 12/2011

Antall sider: 79

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-863-8

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV