BlockMatNet skal etablere et nettverk av norske interessenter som er involvert og interessert i bruken av blockchain-teknologi i næringsmiddelindustrien.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. mai 2022

Slutt

30. apr 2024

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

UiT Norges arktiske universitet, SINTEF

Bakgrunn

Økt sporbarhet i matforsyningskjeden vil i økende grad ha en positiv innvirkning på samfunnet når det gjelder matsikkerhet, autentisk mat, bærekraft og forbrukernes tillit. 

Blokkjede-baserte systemer som anvendes i matforsyningskjedene gir nye muligheter til å nå dette målet ved å sørge for større interoperabilitet og økt deling av data om matproduksjonen, og kan dermed gi både myndigheter og sluttforbrukere bedre oversikt. 

I tillegg er det en iboende egenskap ved blokkjede-teknologien at den hindrer manipulering av registrerte data, og gir en link til personen som har registrert dataene. 

Mål

Etablere et robust norsk nettverk med over 30 medlemmer – både bransjeaktører, løsningsleverandører, forskningsorganisasjoner og andre organisasjoner som jobber med blokkjede-teknologi, samt opprette et nettsted med dynamisk generering av innhold.

Hva vi gjør

BlockMatNet er et frittstående prosjekt utviklet for å etablere og opprettholde et nettverk for brukere, løsningsleverandører og forskere som jobber med blokkjede-teknologi for eller i den norske næringsmiddelindustrien. 

BlockMatNet-nettverket skal gjøre det fremtidige samarbeidet på feltet enklere, og tilrettelegge for økt norsk deltakelse ved fremtidige utlysninger med både bransjeaktører, løsningsleverandører og forskningsorganisasjoner. 

BlockMatNet skal opprette et nettsted og sende ut digitale nyhetsbrev på norsk rettet mot norske aktører. 

BlockMatNet skal også arrangere to plenumsmøter i Norge med fokus på relevante erfaringer med implementering av blokkjede.

Verdt å vite