Vitenskapelig artikkel

Suksesskriterier i norsk fiskeindustri

Dreyer, Bent Magne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 10, p. 284–292, 2000

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0803-6799
Elektronisk: 1891-0998

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

Artikkelen oppsummerer de konklusjonene som kan trekkes av ulike studier som har hatt som mål å finne forklaringer på den store spredningen i lønnsomhet blant fiskeforedlingsanlegg. Artikkelen er basert på en artikkelserie som ble publisert i bladet "Fiskeindustri" våren og sommeren 1996.