Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 10 , p. 115–124 , 2000

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 0803-6799
Elektronisk : 1891-0998

Publikasjonstype : Vitenskapelig artikkel

Bidragsytere : Dreyer, Bent Magne

Sak : 2

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

De siste årene har det vært rettet mye oppmerksomhet mot ulike endringer i de lokale råvaremarkeder i fiskerinæringen. Samtidig er søkelyset i den generelle økonomiske debatten rettet mot positive og negative effekter av globalisering av produksjon og handel. I denne artikkelen diskuteres hvilke strategiske utfordringer lokal landbasert fiskeindustri står overfor når det lokale råvaremarkedet globaliseres. Artikkelen retter først oppmerksomheten mot hva som menes med globaliseringsbegrepet og ulike generelle kjennetegn ved globalisering. Samtidig drøftes det hvordan globaliseringen påvirker realismen i sentrale forutsetninger som ligger til grunn for økonomisk teori og strategi. Deretter beskrives endringer i det norske råvaremarkedet. Siste del av artikkelen drøfter hvilke strategiske utfordringer den lokale landbaserte fiskeindustrien møter i et globalt råvaremarked.

Kontaktpersoner: