Publisert 2019

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-598-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Dreyer, Bent Magne; Isaksen, John Roald

Serier : Nofima rapportserie 19/2019

År : 2019

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten er et resultat av en henvendelse fra Sjømat Norge om en vurdering av effektene av å fjerne dagens ordning med refusjon av mineraloljeavgiften. Hensikten med denne rapporten er å drøfte hvilken effekt økte drivstoffkostnader for den norske fiskeflåten vil ha for landindustrien i Norge. Rapporten er bygd opp på følgende måte. I første kapittel drøftes sentrale drivkrefter for drivstofforbruket i den norske fiskeflåten. Med dette som utgangspunkt drøftes hvilke konsekvenser økte drivstoffkostnader vil ha for landings-mønsteret. Rapporten går deretter over til å drøfte hvordan endret landingsmønster – som en følge av økte drivstoff-kostnader - vil påvirke den landbasert fiskeindustrien i Norge.

Kontaktpersoner: