Nofima rapportserie

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 47/2016

Antall sider: 15

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-434-0

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» - Arbeidspakke 3.

Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge – er en aktivitet som har hatt stor oppmerksomhet i programmet.

Rapporten er organisert på følgende måte. Først redegjøres det for intensjonene med arbeidspakken og hvordan arbeidet i pakken har vært organisert. Deretter gis det et kort sammendrag av de sentrale forskningsresultatene i arbeidspakken samt en oversikt over de ulike leveransene fra aktiviteten i arbeidspakken.

Ettersom de ulike arbeidspakkene i rammeprogrammet er nært koblet til hverandre, blir implikasjonene av funnene fra de ulike arbeidspakkene presentert i egen del av sluttrapporten for hele programmet.