Nofima rapportserie

Råvareflyt og institusjonelle virkemidler

Dreyer, Bent Magne; Johnsen, Oddrun

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 18/2000

Antall sider: 38

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-7251-458-3

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra FNL. Prosjektet som denne rapporten er en del av har hatt følgende mål:
● Gi en oversikt over konsesjonsvilkår i den norske trålerflåten som har til hensikt å styre råstoff mot norsk landindustri og vurdere hvordan slike vilkår praktiseres.
● Kartlegge ulike institusjonelle virkemidler hos viktige konkurrentland innenfor hvitfisksektoren for å sikre egen landindustri råstoff.
● Sammenligne institusjonelle virkemidler som har til hensikt å styre råstoffet til norsk landindustri med tilsvarende virkemidler rettet mot landindustrien i viktige konkurrent-nasjoner innenfor hvitfisksektoren.