Gå til hovedinnhold
Publisert 2000

Read in English

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-458-3

Publikasjonstype : Rapport

Bidragsytere : Dreyer, Bent Magne; Johnsen, Oddrun

Serier : Nofima rapportserie 18/2000

År : 2000

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra FNL. Prosjektet som denne rapporten er en del av har hatt følgende mål:
● Gi en oversikt over konsesjonsvilkår i den norske trålerflåten som har til hensikt å styre råstoff mot norsk landindustri og vurdere hvordan slike vilkår praktiseres.
● Kartlegge ulike institusjonelle virkemidler hos viktige konkurrentland innenfor hvitfisksektoren for å sikre egen landindustri råstoff.
● Sammenligne institusjonelle virkemidler som har til hensikt å styre råstoffet til norsk landindustri med tilsvarende virkemidler rettet mot landindustrien i viktige konkurrent-nasjoner innenfor hvitfisksektoren.

Kontaktpersoner: