Publisert 2018

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-560-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent Magne

Serier : Nofima rapportserie 22/2018

År : 2018

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra FHF-prosjektet "Fremtidige effekter av strukturering på sjø og land". Den bygger på to rapporter fra prosjektet, hvorav den første omhandler strukturering i flåten og den andre fokuserer på industrien: Nofima-Rapport 8/2018: Strukturering i fiskeflåten. Drivkrefter og konsekvenser. Nofima-Rapport 16/2018: Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser. Den første rapporten beskriver først drivkrefter for strukturering i fiskeflåten, både store makrotrender og drivkrefter på bedriftsnivå. Rapporten så drøfter ulike mål for strukturering for de viktigste fartøygruppene både i torskefiskeriene og pelagisk fiske, og peker på stor forskjell i strukturutvikling mellom gruppene. Den andre rapporten har fokus på hvordan endringer i flåtens landingsmønster påvirker industrien, og har sett på effektene av færre og større landinger, sesongprofil, geografisk fordeling av landingene, kvalitet og øvrig sammensetning av fangsten. Landingsmønsteret påvirker helt klart strukturen i industrien, men det er samtidig viktig å påpeke at mange av de endringene vi ser også skyldes generell samfunns- og næringsutvikling, og ikke minst fiskens vandringsmønster og tilgjengelighet. Større og færre landinger bidrar til reduksjon i antall bedrifter, og en reduksjon i antall steder som har fiskeindustri. Vi ser også viktige endringer i det geografiske landingsmønsteret, hvor mer av landingene finner sted i Finnmark og Troms. På kommunenivå ser vi også store endringer i fordeling av aktivitet mellom kommunene.

Kontaktpersoner: