Teknologiinnovasjonene i SFI Harvest vil gjøre det mulig å produsere mat for verdens voksende befolkning av hittil lite utnyttede arter i havet.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

20. aug 2020

Slutt

31. des 2028

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

SINTEF (vertsinstitutt), NTNU, UiT, NMBU, Azti, University of Porto, Matis

Prosjektleder(e):

Bent Magne Dreyer

Andre deltakere:

Birthe Vang

SFI Harvest skal utvikle kunnskap og teknologi for ansvarlig høsting og foredling av lavtrofiske marine ressurser, og slik bidra til en bærekraftig og lønnsom vekst i norsk biomarin industri.

Valg av teknologiske løsninger må være forankret i oppdatert, vitenskapelig kunnskap om økosystemene i havet, internasjonal fiskeriforvaltning og forretningsmodeller. For å lykkes med dette har SFI Harvest satt sammen et tverrfaglig team av forskere, fiskere, biomarin industri, teknologileverandører og interesseorganisasjoner.

Senteret skal også utforske metoder for aktivt finne og fjerne plast fra havet. Metodikken som skal utvikles for å finne de små organismene i havet, kan også være en viktig del av løsningen for dette miljøproblemet.

Oppdateringer fra prosjektet

SFI: Senter for forskningsdrevet innovasjon

Norges forskningsråd satser langsiktig på innovative og strategisk viktige områder.

Nofima er partner i følgende SFI-sentre:

CtrlAqua | DigiFoods | SFI Harvest

Publikasjoner