Foto: Håvard Boge

Mer mat fra lite utnyttede arter i havet

SFI Harvest

 Marin bioteknologi    Næringsøkonomi  

Teknologiinnovasjonene i SFI Harvest vil gjøre det mulig å produsere mat for verdens voksende befolkning av hittil lite utnyttede arter i havet.

Tidspunkt:20. august 2020 – 31. desember 2028
Finansiering: Norges forskningsråd
Finansiør:Norges forskningsråd
Samarbeid:SINTEF (vertsinstitutt), NTNU, UiT, NMBU, Azti, University of Porto, Matis
Kontaktperson
Portrettbilde av Ragnhild Dragøy
Ragnhild Dragøy

Forskningssjef
Tlf.: +47 977 49 562
ragnhild.dragoy@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Bent Magne Dreyer
Bent Magne Dreyer

Forskningssjef
Tlf.: +47 992 76 715
bent.dreyer@nofima.no

SFI Harvest skal utvikle kunnskap og teknologi for ansvarlig høsting og foredling av lavtrofiske marine ressurser, og slik bidra til en bærekraftig og lønnsom vekst i norsk biomarin industri.

Valg av teknologiske løsninger må være forankret i oppdatert, vitenskapelig kunnskap om økosystemene i havet, internasjonal fiskeriforvaltning og forretningsmodeller. For å lykkes med dette har SFI Harvest satt sammen et tverrfaglig team av forskere, fiskere, biomarin industri, teknologileverandører og interesseorganisasjoner.

Senteret skal også utforske metoder for aktivt finne og fjerne plast fra havet. Metodikken som skal utvikles for å finne de små organismene i havet, kan også være en viktig del av løsningen for dette miljøproblemet.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Forskningsanlegg
  • Filer og lenker
Nofima staff has extensive experience in the development and scale-up of bioprossesing methods and has all necessary equipment for bioprocessing a large variety of biomass.
 
Biotep

I vårt fleksible anlegg tar vi imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilt råstoff.