Hvordan påvirker fangstreguleringer fangsteffektivitet, kvalitet og drivstofforbruk? Og hvordan skal myndighetene unngå målkonflikter når stadig flere mål skal nås gjennom fangstreguleringer? Foto: Emil Bremnes/Nofima

Utforming av fremtidige fangstreguleringer: økt bærekraft og kvalitet

Rammer

 Næringsøkonomi  

Hvordan påvirker fangstreguleringer fangsteffektivitet, kvalitet og drivstofforbruk? Og hvordan skal myndighetene unngå målkonflikter når stadig flere mål skal nås gjennom fangstreguleringer?

Tidspunkt:1. desember 2019 – 31. januar 2021
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Finansiør:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Samarbeid:Sintef Ocean og Norges Arktiske universitet
Kontaktperson
Portrettbilde av Bent Magne Dreyer
Bent Magne Dreyer

Forskningssjef
Tlf.: +47 992 76 715
bent.dreyer@nofima.no

Det norske forvaltningsregimet i fiskeriene har alltid hatt som mål å påvirke fangstadferd slik at fiskeriene blir mer bærekraftig. Det har de langt på vei lyktes med, men det er fortsatt rom for forbedring.

I dette prosjektet belyses hvordan fremtidige fangstreguleringer bør utformes. Flere forhold tyder på at myndighetene vil få store utfordringer med å prioritere mellom ulike mål. Denne balansegangen blir ytterligere komplisert når stadig flere mål skal nås og faren for målkonflikter øker.

Prosjektet retter oppmerksomheten mot hvordan kvalitet på landingene og reduksjon av klimagassutslippene kan oppnås uten at det skjer på bekostning av fangsteffektiviteten.

Les mer om:

Relatert innhold