Hvordan påvirker fangstreguleringer fangsteffektivitet, kvalitet og drivstofforbruk? Og hvordan skal myndighetene unngå målkonflikter når stadig flere mål skal nås gjennom fangstreguleringer?

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. des 2019

Slutt

31. jan 2021

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeid

Sintef Ocean og Norges Arktiske universitet

Prosjektleder(e):

Bent Magne Dreyer

Andre deltakere:

Bjørn Inge Bendiksen

Det norske forvaltningsregimet i fiskeriene har alltid hatt som mål å påvirke fangstadferd slik at fiskeriene blir mer bærekraftig. Det har de langt på vei lyktes med, men det er fortsatt rom for forbedring.

I dette prosjektet belyses hvordan fremtidige fangstreguleringer bør utformes. Flere forhold tyder på at myndighetene vil få store utfordringer med å prioritere mellom ulike mål. Denne balansegangen blir ytterligere komplisert når stadig flere mål skal nås og faren for målkonflikter øker.

Prosjektet retter oppmerksomheten mot hvordan kvalitet på landingene og reduksjon av klimagassutslippene kan oppnås uten at det skjer på bekostning av fangsteffektiviteten.

Publikasjoner