Rapport

Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent Magne; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Antall sider: 12

Open Access: none