Fagbok

Fisken og folket

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent Magne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Orkana Forlag

Antall sider: 308

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8104-288-9

Open Access: none