Publisert 2016

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-436-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun Dreyer, Bent Magne (ed.)

Serier : Nofima rapportserie 48/2016

År : 2016

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» – Arbeidspakke 4. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 4 – Markedsbasert høsting – er en aktivitet som har hatt stor oppmerksomhet i programmet. Rapporten er organisert på følgende måte: Først redegjøres det for intensjonene med arbeidspakken og hvordan arbeidet har vært organisert. Deretter gis et kort sammendrag av de sentrale forskningsresultatene i arbeidspakken, og en oversikt over de ulike leveransene fra aktiviteten. Ettersom de ulike arbeidspakkene i rammeprogrammet er nært koblet til hverandre, blir implikasjonene av funnene fra de ulike arbeidspakkene presentert i egen del av sluttrapporten for hele programmet.

Kontaktpersoner: