Rapport

Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent Magne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Antall sider: 16

Open Access: none