Nofima rapportserie

Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent Magne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 27/2017

Antall sider: 86

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-525-5

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Se kapittel 1