Nofima rapportserie

Vertikal integrering - en strategi for å kvalitetssikre råstoff?

Svorken, Marianne; Dreyer, Bent Magne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 9/2007

Antall sider: 91

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-614-6

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV